EU- och internationella frågor

Här kan du läsa om förbundets tidigare uppdrag inom EU- och internationella frågor. Idag har de skånska kommunerna och andra organisationer en fungerande struktur för att hantera dessa frågor.

Innan Kommunförbundet Skåne blev Skånes Kommuner (den 2 oktober 2020) ingick EU- och internationella frågor i förbundets uppdraget.

Förbundets arbete med EU-relaterade frågor syftade till att bistå de skånska kommunerna i deras EU-arbete, genom ökad kunskap både om de finansieringsmöjligheter som finns inom EU, kompetensutbildning, nätverksmöjligheter och samarbetsmöjligheter. Detta gjordes genom två tjänster med en som var placerad i Lund och en som var placeras i Bryssel. Tjänsten i Lund bevakade de geografiska EU-medlen (de så kallade struktur- och investeringsfonderna som administreras lokalt och regionalt) och Brysselkontoret bevakade de tematiska EU-medlen (som administreras främst i Bryssel och som kräver internationella samarbetspartners).

Ett flertal olika verktyg användes för att uppnå främjandet av att de skånska kommunala aktörerna kunde ta del av vad EU-medlemskapet erbjuder: kompetensutveckling och utbildningar, omvärldsbevakning, stöd i projektutveckling och samarbeten, partnersök, nätverksverksamhet, EU-projektanalys (EPA-i vilket man identifierade vilka finansieringsmöjligheter som passade den aktuella kommunen utifrån dess politiska mål med verksamheten), och kommunbesök.

Vid frågor kring EU-verksamheten kontakta Peter Nilsson, avdelningschef Skånes Kommuner.