Om Skånes Kommuner

Skånes Kommuner är en medlemsorganisation för de 33 skånska kommunerna. Vi är en politiskt styrd organisation och vår styrelse består av förtroendevalda från våra medlemskommuner.

Vi är en samlande kraft och enad röst i relation till region och stat, vi ska bedriva aktiviteter som skapar värde för medlemskommunerna samt främja strategisk samverkan mellan kommunerna. Allt arbete sker i nära dialog och förankring med kommunledningarna och de strategiska nätverken.

VÅRT UPPDRAG

  • En röst i relation till region och stat
    Skånes Kommuner är en röst i relation till region och stat. Det innebär att förbundet håller samman Skånes kommuner och bedriver ett gemensamt påverkansarbete gentemot region och stat i frågor där Skåne är enade. Vi arbetar även för ett sammanhållet Skåne tillsammans med Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne.
  • Skapa värde för 33 kommuner
    Skånes Kommuner fokuserar på arbete som skapar värde i att vara 33 kommuner. Ett gemensamt skånskt intresse som utgår från våra medlemmars intressen och behov av utveckling. Allt vårt arbete förankras hos våra medlemskommuner, både hos ledande politiker och tjänstepersoner. Exempelvis ska förbundet underlätta samarbete där det finns tydliga fördelar som skapar mervärde för kommunerna i Skåne och dess invånare.
  • Främja samverkan
    Skånes Kommuner främjar samverkan mellan de skånska kommunerna genom strategiska nätverk, vilka har tydliga uppdrag från kommunledningarna. Nätverken är både tillfälliga och permanenta, för att lösa en specifik uppgift.

Relaterat material

Strategisk inriktning 2024-2027 2023-10-05

Ladda ner

Sidansvarig

Nina Mårtensson

Förbundsdirektör