Kontakta oss

Skånes Kommuners kansli finns i Lund på Fabriksgatan 2F, bara några minuter från Lund C. Nedan finns mer information om hur du kontaktar oss.

Adress


Fabriksgatan 2F
222 35 Lund

Enklast är att ta tåget eller bussen till Lund C. Därifrån är det endast några minuters promenad till oss. Om du kör bil finns det parkeringsmöjligheter i närheten, bland annat på Lerbäck och vid Lund C.

Digitala tjänster


Kontakta oss gällande frågor som rör SITHS-kort, KOMKAT,HSA och Mina Planer. Support ges under Skånes Kommuners ordinarie öppettider som är helgfria vardagar 08.00-16.30.

Ekonomi


Kontakta oss om du har frågor om en faktura eller om du behöver hjälp att fakturera oss samt vid övriga frågor gällande upphandlingar och avtal. Du hittar våra fakturauppgifter på skåneskommuner.se/faktura.

Kansliet


Kontakta oss via e-post för generella frågor kring Skånes Kommuner eller om du inte hittar rätt person. Samtliga medarbetare och deras kontaktuppgifter finns på den här sidan.

Upphandlade tjänster


Kontakta oss om du har frågor gällande upphandlingar och avtal inom bland annat inom vård och omsorg (VO), individ och familjeomsorg (IFO) och handledning.

Våra medarbetare

Alexandra Nordqvist

Tjänsteförvaltare

Alexandra är tjänsteförvaltare och arbetar med gymnasieantagningen och system kopplat till det.

Anna Karin Odhner

Strateg

Anna Karin är strateg inom Hälsa, social välfärd och omsorg och arbetar bland annat med Yrkesresan inriktning funktionshinder.

Anna Wallin

Strateg

Anna arbetar som strateg med inriktning mot barn- och unga samt är projektledare för Yrkesresan Barn och unga.

Anna-Maria Troedsson

Regional samordnare Barn och unga

Anna-Maria arbetar med Växa tryggt - föräldraskapsstöd i samverkan, etablering och utveckling av familjecentraler samt Tidiga Samordnade Insatser (TSI)

Arta Jashanica

Redovisningsekonom

Arta arbetar med ekonomi- och redovisningsfrågor.

Blagoje Dimovski

Tjänsteförvaltare

Blagoje arbetar med strategier, upphandling och förvaltning av förbundets medlemmars telefoni-och kommunikationslösningar.

Caroline Åkesson

Biträdande förbundsdirektör, Avdelningschef Utbildning och arbetsmarknad

Caroline är biträdande förbundsdirektör och chef för avdelningen Utbildning och arbetsmarknad samt digitala tjänster. Caroline sitter i förbundets ledningsgrupp.

Cecilia Aatola

Strateg

Cecilia arbetar med hälso- och sjukvårdsfrågor.

David Andersson

Junior tjänsteförvaltare

David arbetar med våra digitala tjänster och support både internt och mot våra användare i kommunerna.

Dorthy Carlsson

Controller

Dorthy arbetar med förbundets interna ekonomi som bland annat består av löner, bokföring, uppföljningar och bokslut.

Emelie Sundén

Emelie Sundén

Strateg

Emelie arbetar med samverkansfrågor inom vård- och omsorg samt med frågor inom psykisk hälsa.

Emma Jansson

Strateg

Emma arbetar som strateg med hälso- och sjukvårdsfrågor.

Enya Almgren

Kommunikationskoordinator

Enya arbetar med Vård- och omsorgscollege Skånes kommunikation och sociala medier.

Evelina Johansson

Ledningsstrateg

Evelina är förbundsdirektörens och styrelsens stöd och arbetar med strategisk kommunikation.

Fredrik Hansson

Tjänsteförvaltare

Fredrik arbetar med IT-frågor och våra digitala miljöer.

Helena Soomus

Administratör

Helena arbetar med administration för hälsa, social välfärd och omsorg.

Henk te Kiefte

Systemansvarig

Henk är systemansvarig för gymnasiesamverkan i Skåne och västra Blekinge.

Jenny Jönsson

Tjänsteförvaltare

Jenny arbetar med övergripande IT-frågor och våra digitala miljöer.

Jenny Lindström Karlkvist

Ekonomichef

Jenny har ansvar för ekonomi- och upphandlingsverksamheten. Jenny sitter i förbundets ledningsgrupp.

Johan Norén

Tjänsteförvaltare

Johan arbetar med förvaltning av gemensamma digitala tjänster inom området hälsa där bland annat HSA, SITHS och Mina planer ingår.

Karin Ingelstedt Thunberg

Processledare - God och nära vård

Karin arbetar med det regionala införandet av den nationella satsningen God och nära vård.

Linn Piros

Biträdande regional processledare

Linn arbetar med Vård- och omsorgscollege Skåne.

Liza Willner

Verksamhetskoordinator

Malin Bardenstam

Vetenskaplig ledare

Malin är vetenskaplig ledare och arbetar med skolutveckling på vetenskaplig grund inom FoU Skola.

Malin Bennison

Tjänsteförvaltare

Malin är tjänsteförvaltare och arbetar med gymnasieantagningen och system kopplat till det.

Maria Eklind

HR-chef

Maria är HR-chef och ansvarar för avdelningen Kansli och utveckling.

Maria Kusagård

Processledare - God och nära vård

Maria arbetar med det regionala införandet av den nationella satsningen God och nära vård.

Mattias Måsbäck

Tjänsteförvaltare

Mattias arbetar med förvaltning av gemensamma digitala tjänster inom området hälsa där bland annat HSA, SITHS och Mina planer ingår.

Mia Svensson Burghard

Strateg

Mia arbetar med strategiska frågor inom området hälso- och sjukvård.

Niclas Clausenborg

Strateg

Niclas arbetar med strategisk samverkan kring digitalisering samt samordnar arbetet kring digitalisering inom Skånes Kommuners kansli.

Nina Mårtensson

Förbundsdirektör

Nina ansvarar för kansliets verksamhet och är länken mellan styrelsen, förbundets ägare och de skånska kommunerna.

Petra Douhane

Regional processledare

Petra arbetar med Vård- och omsorgscollege - samverkan mellan arbetsgivare och utbildare för att stödja personal- och kompetensförsörjning.

Sara Österberg

Avdelningschef Hälsa, social välfärd och omsorg

Sara är avdelningschef och arbetar bland annat med kommunala hälso- och sjukvårdsfrågor.

Titti Gohed

Processledare

Titti arbetar som processledare för God och nära vård.

Ulf Fredriksson

Tjänsteförvaltare

Ulf arbetar med förvaltning av gemensamma digitala tjänster inom området hälsa där bland annat HSA, SITHS och Mina planer ingår.

Ulrika Hjort

Processledare - God och nära vård

Ulrika arbetar med det regionala införandet av den nationella satsningen God och nära vård.