en samlad röst för skåne

Vi är Skånes Kommuner. De 33 skånska kommunernas medlemsorganisation.
Tillsammans lyfter vi Skåne.

Senaste nyttYrkesresan

Yrkesresan är ett strukturerat arbetssätt för introduktion och kompetensutveckling som syftar till att ge kvalitet i varje möte mellan socialtjänstens medarbetare och invånaren. Målet är att kommuner ska få ytterligare kunskap, kraft och kompetens att utveckla socialtjänsten.

Klicka för att läsa mer!

Vi är sociala