Yrkesresan

Yrkesresan är ett strukturerat arbetssätt för introduktion och kompetensutveckling som syftar till att ge kvalitet i varje möte mellan socialtjänstens medarbetare och invånaren. Målet är att kommuner ska få ytterligare kunskap, kraft och kompetens att utveckla socialtjänsten.

Yrkesresan innebär ett samarbete mellan kommunal, regional och nationell nivå. Kommunernas efterfrågan och finansiering är motorn i arbetet.

SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) är projektägare och samordnar arbetet.

De Regionala samverkan-och stödstrukturerna (RSS) ansvarar för utveckling, drift och samordning av de olika yrkesresorna. Det finns RSS:er med nationellt uppdrag att ta fram en specifik yrkesresa. Innehållet i de olika yrkesresorna anpassas efter respektive målgrupp. RSS med regionalt uppdrag samordnar det regionala genomförandet av Yrkesresan. Det innefattar kommunikation med kommuner, planera och genomföra kursdagar och att rekrytera och samordnare utbildare. Även administration och första linjens support i lärplattformen ingår i uppdraget.

Socialstyrelsen och andra myndigheter bidrar med kunskapsunderlag. Socialstyrelsen medverkar även med expertkunskap i arbetsgrupper som tar fram olika kurser.

Kommunerna ansvarar för finansiering både på nationell och regional nivå. Det är viktigt för kommunerna att skapa förutsättningar för medarbetare att delta i Yrkesresan och för erfarna medarbetare kan bidra som utbildare. Kommunerna ansvarar för viss administration i lärplattformen.

275 kommuner har anslutit till Yrkesresan vilket är mer än 90 % av alla kommuner.

Finansiering av Yrkesresorna sker dels genom en nationell avgift som kommunerna betalar direkt till SKR för framtagandet av konceptet och plattformen och dels genom fasta och rörliga regionala kostnader för arbetet med genomförandet. De fasta kostnaderna för den regionala samordningen regleras via avtal mellan respektive kommun och Skånes Kommuner. De rörliga kostnaderna rör kursavgift, i de fall kurser hålls på plats, och täcker kostnader för lokal, förtäring och kursmaterial.

Nedan hittar du aktiva Yrkesresor samt avtal och mer information.

Mer information om Yrkesresan hos SKR Extern länk

Gå till extern sida

Yrkesresan.se Extern länk

Gå till extern sida

Sidansvarig

Sara Österberg

Avdelningschef Hälsa, social välfärd och omsorg