Hälsa, social välfärd och omsorg

Inom verksamhetsområdet hälsa, social välfärd och omsorg är fokus på samverkan med Region Skåne samt kunskapsutveckling.

Avdelningens fokusområden är:

 • Skånegemensamt arbete
 • Hälsa och individens egen kraft
 • Digitalisering som stödjer nya arbetssätt
 • Kompetensförsörjning

Prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Inom Vårdsamverkan Skåne samarbetar Skånes Kommuner med Region Skåne med överenskommelser och utveckling där de skånska kommunerna och Region Skåne har ett delat hälso- och sjukvårdsansvar.

Skånes Kommuner utgör en regional samverkans- och stödstruktur (RSS) och verkar på länsnivå i förhållande till den nationella nivån, i nära samarbete med SKR, Socialstyrelsen och andra myndigheter. I den rollen kanaliserar vi bland annat gemensamma statsbidrag och stödjer kommunerna i kunskapsutveckling och kunskapsstyrning.

Områdesnätverk

Våren 2023 startades åtta regionala områdesnätverk upp i Skåne. Syftet med områdesnätverken är bland annat att säkerställa informationsflöde, samordning och inriktning mellan RSS-strukturen, kunskapsstyrningen, Vårdsamverkan Skåne och det strategiska nätverket för hälsa, social välfärd och omsorg.

Följande områdesnätverk har inrättats

 • Områdesnätverk äldre
 • Områdesnätverk funktionshinder
 • Områdesnätverk barn och unga
 • Områdesnätverk missbruk och beroende
 • Områdesnätverk kvinnofrid/våld i nära relationer
 • Områdesnätverk för regionalt stöd för uppföljning och analys
 • Områdesnätverk för digitalisering inom socialtjänst
 • Områdesnätverk för MAS/MAR (befintligt nätverk)

Här finns ett bildspel avseende Områdesnätverken.
Här finns ett underlag för inrättandet av Områdesnätverk.
Här finns en blankett för nominering.


Sidansvarig

Sara Österberg

Avdelningschef Hälsa, social välfärd och omsorg