Upphandlingar och avtal

Skånes Kommuner genomför ett antal samordnade upphandlingar för de skånska kommunerna. Gemensamma upphandlingar bidrar till kostnadseffektivisering och säkerställande av kvalitet för de medverkande kommunerna.  

Skånes Kommuner genomför ett antal samordnade upphandlingar för de skånska kommunerna och i vissa fall för kommuner i Halland och Kronoberg. Gemensamma upphandlingar bidrar till kostnadseffektivisering och säkerställande av kvalitet för de medverkande kommunerna.

Skånes Kommuner upphandlar och förvaltar i dagsläget ramavtal inom hem för vård eller boende (HVB), öppenvård, konsulentstöd till familjehem/jourhem, boenden för personer med funktionsnedsättning (såsom somatisk sjukdom, demenssjukdom mm) samt boende för personer med psykiskt funktionsnedsättning, bostad med särskild service inom LSS samt daglig verksamhet inom LSS. Även handledning till kommunens personal inom IFO, VO och skola upphandlas. Utöver nämnda områden sker samordnade upphandlingar inom andra områden samt upphandlingar för kansliet. Upphandlingarna omsätter cirka 3 miljarder kronor årligen.

PÅGÅENDE UPPHANDLINGAR

Nedan följer kort information om vilka upphandlingar Skånes Kommuner administrerar nu:

Sociala tjänster:

Hjälpmedel:

  • Arbetsstolar: Utvärderas och nytt avtal planeras till 1 maj 2024
  • Rollatorer: Planerad annonsering kvartal 2 2024.

Samordnade upphandlingar:

  • Antagningssystem för gymnasiesamverkan för Skåne och västra Blekinge

AVTAL

Information om aktuella avtal, som baseras på upphandlingar som Skånes Kommuner genomfört, hittar du här: Information om avtal

Du har möjlighet att lämna kommentarer om avtalen eller leverantörerna samt övriga synpunkter. Dina kommentarer är viktiga vid avtalsuppföljning. Har du frågor eller funderingar om ett avtal, finns det kontaktuppgifter för respektive avtal.

VO-VÅRD OCH OMSORG, IFO-INDIVID OCH FAMILJEOMSORG OCH HANDLEDNING

Våra största upphandlingsområden omfattar individ och familjeomsorg (IFO), vård och omsorg (VO) samt handledning. Skånes Kommuner genomför upphandlingar av och förvaltar ramavtal åt 46 kommuner från Skåne, Halland och Kronobergs län. Upphandlingsområdena har ett eget avropsstöd Upphandlat (öppnas i nytt fönster).

HJÄLPMEDEL

Mer information om upphandlingar inom hjälpmedel hittar du här: Avtal och produktguide hjälpmedel.