Hjälpmedel

Ansvaret för hjälpmedelsförsörjningen är delat i Skåne mellan kommunerna och Region Skåne. Hur ansvarsfördelningen ser ut framgår av Hjälpmedelsguiden Skåne.

Hjälpmedelsguiden Skåne

Hjälpmedelsguiden Skåne är gemensam för Region Skåne och kommunerna. Varje huvudman fattar, oberoende av varandra, beslut om att följa Hjälpmedelsguiden Skåne.

Hjälpmedelsguiden Skåne omfattar grundläggande, gemensamma principer för ansvarsfördelning och samverkan inom hjälpmedelsområdet i Skåne.

Hjälpmedelsguiden Skåne är en kompletterande överenskommelse till ansvarsfördelningen mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne inom hälso- och sjukvårdsområdet. Detta ansvar regleras i ”Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne”

Rehabiliteringsguiden

Rehabiliteringsguiden är ett stöd i det dagliga arbetet för legitimerade arbetsterapeuter och legitimerade fysioterapeuter verksamma i kommunerna i Skåne.

Gå till rehabiliteringsguiden.

Rapporteringsstöd för baspersonal

Stöd för kontroll och rapportering för baspersonal.

Gå till rapporteringsstöd för baspersonal.

Avtal och produktguide hjälpmedel

Hjälpmedel

Skånes Kommuner har fått i uppdrag av Skånes Kommuners medlemmar att upphandla och teckna avtal avseende hjälpmedelssortiment.

Hjälpmedelsupphandlingar

Här hittar du information om alla aktuella avtal som Skånes Kommuner har tecknat.

Information om avtal.

I fönstret som öppnas finns det flikar längst upp till vänster. Med hjälp av dem du letar dig fram till det avtal du är intresserad av. Varje avtal presenteras med aktuell dokumentation.

Det går att lämna kommentarer om avtalen, leverantören och övriga synpunkter. Dina kommentarerna är viktiga vid avtalsuppföljning.

Du kan också se planerade upphandlingar.

Produktguider

Under ”alla relaterade dokument” nederst på sidan finns alla produktguider som tagits fram av referensgruppen för respektive upphandling.

Hjälpmedelsrekommendationer på produktnivå

Hjälpmedelsrekommendationer på produktnivå (ISO 9999:2016) reviderades i mars 2021 och ger rekommendationer om förskrivning av hjälpmedel och ska användas tillsammans med Hjälpmedelsguiden Skåne.

Hjälpmedelsrekommendationer på produktnivå uppdateras årligen. Den senaste versionen finns alltid på Hjälpmedelsguiden Skåne och Skånes Kommuners hemsida.

Lokala rutiner finns som komplement till rekommendationerna.

Under ”alla relaterade dokument” nederst på sidan finns aktuella hjälpmedelsrekommendationer.


Relaterat material

Alla relaterade dokument Gå till sida

Information till dig som lånar hjälpmedel Hälsa, social välfärd och omsorg, 2024-02-21

Ladda ner

Produktguide arbetsstolar 2024 2024-04-23

Ladda ner

Produktguide för kognitionshjälpmedel 2024 2024-03-18

Ladda ner

Produktguide rollatorer 2021 uppdaterad 2024 Hälsa, social välfärd och omsorg, 2024-02-15

Ladda ner

Produktguide personlyftar och lyftselar2024 Hälsa, social välfärd och omsorg, 2024-02-15

Ladda ner

Hjälpmedelsguiden Skåne Extern länk

Gå till extern sida