Nyheter


2024-03-21

Tre frågor om utbildning på vetenskaplig grund: Båstads kommun svarar

Båstads kommun svarar på tre frågor om utbildning på vetenskaplig grund: Att skapa förutsättningar för ökad likvärdighet och kvalitet genom arbetet med språk-och kunskapsutveckling på vetenskaplig grund.

Utbildning

2024-03-07

Lärare och skolledare samlades i Svedala för release av Syntes23

Fredrik Aksell, utbildningschef i Svedala kommun, välkomnade deltagarna till Aggarpshallen i Svedala för releasen av Syntes23. Över 80 lärare och skolledare från Skåne deltog för att presentera utvecklingsartiklar från för...

Utbildning

2024-02-29

Regional dialog om Komvux med Skolverket

Igår genomfördes en heldag med fokus på Komvux i fina Medborgarhuset i Eslöv. Många intresserade både tjänstepersoner och förtroendevalda samlades för att få information och inspiration men även för att dela med sig av erf...

Utbildning

2024-02-15

NPÖ förstärker informationsförsörjning mellan barnhälsovården och elevhälsan, i nutid o...

Under en tid har Skånes Kommuner genom Verksamhetsrådet för kommunal elevhälsa arbetat för att integrera elevhälsans hälso- och sjukvård inom den kommunala elevhälsan som konsument i Nationell patientöversikt (NPÖ). Konsum...

Digitala tjänster

2024-02-09

Beslut om rekommendation att matcha utbildningsutbud med arbetsmarknadens behov

I linje med skollagsändringen som börjar tillämpas 2025 har Skånes Kommuners styrelse idag beslutat om en rekommendation till huvudmännen i vårt samverkansområde för att anpassa utbudet av våra högskoleförberedande- och yr...

Utbildning

2024-01-12

Rektorers bild av nyutexaminerade lärare − ett forskningsprojekt

Nyutexaminerade lärares inträde i yrket är en krävande process fylld av utmaningar och ofta präglad av stress. Det är en process som behöver få ta tid och i större utsträckning erkännas som en egen fas i professionsutveckl...

Utbildning

Sidansvarig

Magnus Nurmi

Kommunikationschef