Nyheter


2024-06-11

Sommarhälsning från FoU Skola

Avslutningstid är en elektisk tid: Intensiv, glädjerusande, utmattande, hektisk. Likväl kommer och väntar också en annan tid. Den innan sommarledighet då vi inom utbildning kan göra plats för avrundning och summering: Bli...

Utbildning

2024-05-13

Möten mellan brobyggare: Att samverka och lära tillsammans i praktik och forskning

En reflektion från NORALF-konferensen vid Göteborgs universitet 2024 och en inbjudan till en skånsk samverkansarena för samlärande och vetenskapligt förhållningssätt.

Utbildning

2024-04-23

Kostnadseffektiviseringar och utveckling av telekomtjänster genom gemensam upphandling ...

Skånes Kommuner har på uppdrag av de 33 skånska kommunerna genomfört en gemensam upphandling för telefoni där nu samtliga kommuner i Skåne ges likvärdiga förutsättningar i både kostnadseffektivisering och tillgång till utv...

Digitala tjänster

2024-03-21

Tre frågor om utbildning på vetenskaplig grund: Båstads kommun svarar

Båstads kommun svarar på tre frågor om utbildning på vetenskaplig grund: Att skapa förutsättningar för ökad likvärdighet och kvalitet genom arbetet med språk-och kunskapsutveckling på vetenskaplig grund.

Utbildning

2024-03-07

Lärare och skolledare samlades i Svedala för release av Syntes23

Fredrik Aksell, utbildningschef i Svedala kommun, välkomnade deltagarna till Aggarpshallen i Svedala för releasen av Syntes23. Över 80 lärare och skolledare från Skåne deltog för att presentera utvecklingsartiklar från för...

Utbildning

2024-02-29

Regional dialog om Komvux med Skolverket

Igår genomfördes en heldag med fokus på Komvux i fina Medborgarhuset i Eslöv. Många intresserade både tjänstepersoner och förtroendevalda samlades för att få information och inspiration men även för att dela med sig av erf...

Utbildning