Vuxennormen – hur möjliggör du barns perspektiv?

En kritisk granskning av vuxennormen – hur möjliggör du barns perspektiv? En film gjord i samverkan med Region Skåne.

Barnkonventionen

Barns rätt till inflytande i alla frågor som rör dem (artikel 12) är en av grundpelarna i barnkonventionen, som blir svensk lag 2020.  Barns erfarenheter, tankar och synpunkter ger vuxenvärlden viktiga perspektiv och genom att lyssna på barn tillförs en expertkunskap som vuxna inte själva besitter. I alla åtgärder som rör barn ska i första hand beaktas vad som döms vara barnets bästa (artikel 3).

Skollagen

10 § I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt. Med barn avses varje människa under 18 år.

Hur följer din verksamhet lagen?

Idé och manus: Linda Leveau
Film: Alexander Olofsson
Skådespelare: Olivia, Isabelle, Jack, Leon och Freja

Vuxenperspektivet – Del 1: Samverkan

Vuxenperspektivet – Del 2: Brainstorm

Vuxenperspektivet – Del 3: Goda exempel från målgruppen

Vuxenperspektivet – Del 4: Referensgrupp

Hela filmen ”Vuxenperspektivet” finns på vår Vimeo-sida.