Lärande, arbetsliv och integration

I arkivet för området Lärande, arbetsliv och integration kan du läsa mer om de avslutade ESF-projekten Valle 2.0, Griffin PlugIn och Plug In 2.0.