Gymnasieantagning

Här finns information om hur vi samlar in och behandlar personuppgifter. All behandling av personuppgifter inom Skånes Kommuner sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Skånes Kommuner tillhandahåller tjänsten Gymnasieantagning (skanegy.se) på uppdrag av våra 33 medlemskommuner samt, Sölvesborgs, Karlshamns, Oskarshamns och Ronneby kommun. För att tillhandahålla tjänsten så behandlar vi, på uppdrag av deltagande kommuner, personuppgifter.

Personuppgifter vi behandlar är

  • Namn
  • Personnummer
  • Dossiernummer
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Adress
  • Skolval
  • Särskilda skäl vid antagning*
  • Modersmål*

Laglig grund för behandlingen är avtal.

Då Skånes Kommuner agerar i egenskap av personuppgiftsbiträde avseende den här tjänsten, hänvisas till respektive kommuns integritetspolicy eller motsvarande. Kommunernas lagliga grund för behandlingen är myndighetsutövning samt allmänt intresse.

*) Personuppgifter som registeras vid behov


Sidansvarig

Blagoje Dimovski

Tjänsteförvaltare