Kommunkatalogen

Här finns information om hur vi samlar in och behandlar personuppgifter. All behandling av personuppgifter inom Skånes Kommuner sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Skånes Kommuner tillhandahåller tjänsten Kommunkatalogen (komkat.skaneskommuner.se) tillsammans med våra 33 medlemskommuner samt några kommunala bolag och privata utförare av kommunala vårdtjänster. För att tillhandahålla tjänsten så behandlar vi personuppgifter.

Personuppgifter vi behandlar är

 • Namn
 • Personnummer
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • HSA-ID
 • Användarnamn
 • Domäninloggningsnamn
 • Organisatorisk tillhörighet
 • Titel
 • Befattning
 • Legitimerad yrkestitel*
 • Förskrivningsrätt*

Laglig grund för behandlingen är avtal.

Skånes Kommuner delar personuppgiftsansvaret med deltagande organisationer. Skånes Kommuner har huvudansvaret för personuppgiftsbehandlingen.

Personuppgifterna i Kommunkatalogen lämnas systematiskt ut till Inera AB för hantering i Nationell HSA-katalog.

*) I förekommande fall


Sidansvarig

Blagoje Dimovski

Tjänsteförvaltare