Upphandlingar

Här finns information om hur vi samlar in och behandlar personuppgifter. All behandling av personuppgifter inom Skånes Kommuner sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Skånes Kommuner genomför samordnade upphandlingar för framförallt de 33 medlemskommunerna, men även för kommunala bolag och kommuner i angränsande län. För att genomföra upphandlingar så behandlar vi personuppgifter.

Personuppgifter vi behandlar är

  • Namn
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Organisationsnummer / Bolagsnummer vid enskild verksamhet*
  • Lokaliseringsuppgifter*
  • Uppgifter om utbildning*

Laglig grund för behandlingen är avtal samt rättslig förpliktelse.

Skånes Kommuner är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Anbudsläggarnas personuppgifter kan komma att delas med de deltagande kommunerna.

*) Som i förekommande fall kan betraktas personuppgifter


Sidansvarig

Blagoje Dimovski

Tjänsteförvaltare