Webbtjänster

Här finns information om hur vi samlar in och behandlar personuppgifter. All behandling av personuppgifter inom Skånes Kommuner sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Skånes Kommuner tillhandahåller en rad olika tjänster via våra webbsidor (sajter). Beroende på tjänsten behandlar vi olika personuppgifter. Nedan hittar du de tjänster vi tillhandahåller genom våra sajter.

Kurs och konferens

För att vi ska kunna tillhandahålla kurs- & konferenstjänsterna så behandlar vi personuppgifter.

Personuppgifter vi behandlar är

 • Namn
 • E-postadress
 • Titel
 • Organisationstillhörighet
 • Fakturauppgifter
 • Specialkost*
 • Funktionsvariationer*
 • Pass-/identifikationsnummer*
 • Telefonnummer*

Laglig grund för behandlingen är avtal samt rättslig förpliktelse.

Du kan när som helst ändra dina personuppgifter eller avsluta ditt användarkonto från kfsk.se/konferens. När du avslutar ditt användarkonto tar vi bort dina personuppgifter. Dock kan vi komma att fortsätta behandla dina personuppgifter intill dess att alla åtaganden i avtalsrelationen är uppfyllda. Viss faktura och betalningsinformation kommer att sparas i enlighet med bokföringslagen.

*) Dessa uppgifter samlas in vid behov.

Nyhetsbrev

För att vi ska kunna tillhandahålla relevant information om Skånes Kommuner, behandlar vi personuppgifter.

Personuppgifter vi behandlar är

 • Namn
 • E-postadress

Laglig grund för behandlingen är avtal samt intresseavvägning.

Du kan när som helst avregistrera* prenumerationen på något av våra nyhetsbrev som du får. Dock kan du fortsatt få nyhetsbrev där din roll i en av våra medlemskommuner är sådan att vi i vårt avtal med din arbetsgivare måste skicka informationen till dig som en del i att fullfölja vårt åtagande**.

*) intresseavvägning

**) avtal


Sidansvarig

Blagoje Dimovski

Tjänsteförvaltare