Miljöchefsträff 2021

Välkommen till miljöchefsträffen som i år arrangeras på Hotel Öresund i Landskrona.

Miljöchefsträffen är en årlig nätverksträff för Miljöchefer i Skånes kommuner, arrangerat av Miljösamverkan Skåne.

Årets träff hålls den 16-17 september. Första dagen kommer vi att lägga fokus på samverkan samt goda och mindre goda exempel från miljöförvaltningarna. Under dag två fokuserar vi bland annat på miljöförvaltningarnas uppdrag och ansvar kopplat till förvaltningslagen. I programmet står vilka punkter du som deltagare bör förbereda innan träffen.

Deltagaravgiften är 3800 kronor exklusive moms. I avgiften ingår kostnaden för lunch, middag, fika och logi. Avgiften reduceras med logikostnaden om logi inte önskas (anges vid bokningen). Debitering sker i efterhand.

Vi hoppas kunna genomföra träffen som planerat, går det inte flyttas den fram. Vi kommer inte ställa om till ett digitalt alternativ.

Läs mer om Miljösamverkan Skåne här.


Program

12:00 Lunch
Gemensam lunch på Hotel Öresund


13:00-13:10 Välkomna
Praktisk information inför dagarna


13:10-15:30 Samarbete och kunskapsutbyte
I ett framåtblickande pass diskuteras hur vi på bästa sätt kan samverka, i första hand mellan kommunerna.

  • Vad fungerar bra idag som vi vill bygga vidare på?
  • Inom vilka områden kan vi samverka mer, och hur når vi dit?
  • Använder vi miljöchefsnätverket och Miljösamverkan Skåne på ett effektivt sätt?
  • Val till Miljösamverkan Skånes berednings- och styrgrupp
    Organisation – Miljösamverkan Skåne (miljosamverkanskane.se)

Förbered dig innan passet genom att fundera på hur du skulle vilja att samverkan mellan miljöförvaltningarna i Skåne borde se ut för att fungera optimalt!


15:30-16:30 Goda exempel från verksamhetsutveckling på Miljöförvaltningar
Det sker ständigt utveckling av nya arbetsmetoder inom miljöförvaltningarna, nu har du möjlighet att dela med dig av något bra, eller kanske något som inte blev så bra, från din förvaltning/miljöförbund. Får vi tid över fyller vi på med korta frågor!

Förbered dig genom att meddela elin.ulander@skaneskommuner.se om du vill berätta om något från din kommun.


16:30 Vi rundar av och sammanfattar dagen


17:00 Kvällsaktivitet
Mer information kommer


19:00 Middag på Landskrona slott
Landskrona Citadell har allt sedan anläggningsåren på 1540-talet varit centrum för stora och pampiga festmåltider. Under fängelseåren var det av förklarliga skäl glesare mellan festligheterna, men nu serveras på nytt läckraste rätter i tilltalande slottsmiljö! Här blir vi serverade en trerättersmiddag.


08:00-08:10 Dag två inleds
Praktisk information. Vi bestämmer datum för nästa träff och utser en planeringsgrupp.


08:10-09:30 Säkerhetsklassning, vad är det och berör det oss?
I vissa kommuner har frågan om säkerhetsklassning av tillsynspersonal blivit aktuell till exempel för att få tillträde till vattenverken. Kajsa Hermansson, säkerhetsskyddschef och Calle Alm informations- säkerhetsansvarig på Hässleholms kommun berättar om aktuell lagstiftning och hur deras kommun jobbar med frågan. (ev. digital föreläsning)

Förbered dig innan passet genom att ta reda på hur din kommun jobbar med frågan!


09:30-10:00 Mingelfika

10:00-12:00 Miljöförvaltningarnas uppdrag och ansvar kopplat till förvaltningslagen
Vad ligger i det kommunala uppdraget?
Anders Persson, konsult PA Consulting Group föreläser följt av ett diskussionspass. Mer information om passet kommer.


12:00 Vi rundar av och avslutar med en gemensam lunch

 

 

SEPTEMBER 16
Evenemangsinfo

När

2021-09-16 12:00 - 16:30

Var

Hotel Öresund, Landskrona

Målgrupp

Miljöchefer i Skånes kommuner


Sista anmälningsdatum

2021-08-17

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång debiteras hel avgift.