Ägardialog

På ägardialoger möts kommunstyrelseordförande samt presidier från kommunstyrelser i medlemskommunerna. På ägardialoger diskuteras förbundets strategiska områden, uppdrag och arbetsformer.

Mötena leds av styrelsens ordförande tillsammans med förbundsdirektören.

 

JANUARI 15
Evenemangsinfo

När

2021-01-15 09:00 - 10:30

Var

Digitalt

Målgrupp

De skånska kommunernas kommunstyrelsepresidier och kommunstyrelseordföranden.


Sidansvarig

Evelina Johansson

Ledningsstrateg