Ägardialog

På ägardialoger möts kommunstyrelseordförande samt presidier från kommunstyrelser i medlemskommunerna. Förbundets strategiska områden, uppdrag och arbetsformer diskuteras.

Mötena leds av styrelsens ordförande tillsammans med förbundsdirektören.

MARS 05
Evenemangsinfo

När

2021-03-05 09:00 - 10:30

Var

Kommunernas hus, Gasverksgatan 3a i Lund

Målgrupp

De skånska kommunernas kommunstyrelsepresidier och kommunstyrelseordföranden.


Sidansvarig

Evelina Johansson

Ledningsstrateg