Ägardialog

Temat för ägardialogen den 12 november är god och nära vård.

 

 

Om Skånes Kommuners ägardialoger

På ägardialoger möts kommunstyrelseordförande samt presidier från kommunstyrelser i medlemskommunerna. Förbundets strategiska områden, uppdrag och arbetsformer diskuteras.

Mötena leds av styrelsens ordförande tillsammans med förbundsdirektören.

 

NOVEMBER 12
Evenemangsinfo

När

2021-11-12 09:00 - 10:30

Var

Digitalt via Teams

Målgrupp

De skånska kommunernas kommunstyrelsepresidier och kommunstyrelseordföranden.

Medverkande

Patric Åberg, ordförande
Nina Mårtensson, förbundsdirektör
Evelina Johansson, ledningsstrateg
Carina Lindkvist, avdelningschef hälsa och social välfärd


Sidansvarig

Evelina Johansson

Ledningsstrateg