Ägardialog

Välkomna till årets första ägardialog för Skånes Kommuner där vi gästas av vår politiska styrgrupp för gymnasiesamverkan.

 

Om Skånes Kommuners ägardialog

På ägardialoger möts kommunstyrelseordförande samt presidier från kommunstyrelser i medlemskommunerna. På ägardialoger diskuteras förbundets strategiska områden, uppdrag och arbetsformer.

Mötena leds av styrelsens ordförande Patric Åberg (M), tillsammans med förbundsdirektören Nina Mårtensson.

FEBRUARI 18
Evenemangsinfo

När

2022-02-18 - 10:30

Var

Digitalt via Teams

Målgrupp

De skånska kommunernas kommunstyrelsepresidier och kommunstyrelseordföranden.

Medverkande

Linda Allansson Wester (M), ordförande politisk styrgrupp gymnasiesamverkan
Anders Tell (S), vice ordförande politisk styrgrupp gymnasiesamverkan
Nina Mårtensson, förbundsdirektör Evelina Johansson, ledningsstrateg Elena Zukauskaite, avdelningschef utbildning och arbetsmarknad