Ägardialog

Om Skånes Kommuners ägardialog

På ägardialoger möts kommunstyrelseordförande samt presidier från kommunstyrelser i medlemskommunerna. På träffarna  diskuteras förbundets strategiska områden, uppdrag och arbetsformer.

Ägardialogerna leds av styrelsens ordförande Patric Åberg (M), tillsammans med förbundsdirektör Nina Mårtensson.

Anmälan

Anmälan sker via utskickad kalenderbokning. Om du tillhör målgruppen för mötet och saknar kalenderbokning, var vänliga kontakta Evelina Johansson.

APRIL 29
Evenemangsinfo

När

2022-04-29 00:00 - 10:30

Var

Scandic Star Lund, Glimmervägen 5, Lund

Målgrupp

De skånska kommunernas kommunstyrelsepresidier och kommunstyrelseordföranden.


Sidansvarig

Evelina Johansson

Ledningsstrateg