Ägardialog

På ägardialoger möts kommunstyrelseordförande samt presidier från kommunstyrelser i medlemskommunerna. På ägardialoger diskuteras förbundets strategiska områden, uppdrag och arbetsformer.

Mötena leds av styrelsens ordförande tillsammans med förbundsdirektören.

Ägardialogen den 23 oktober genomförs digitalt. Anslut till mötet via utskickad kalenderbokning.

 

OKTOBER 23
Evenemangsinfo

När

2020-10-23 09:00 - 10:00

Var

Digitalt

Målgrupp

De skånska kommunernas kommunstyrelsepresidier och kommunstyrelseordföranden.


Sidansvarig

Evelina Johansson

Ledningsstrateg