ASI, (Addiction Severity Index)

ASI (Addiction Severity Index) är en standardiserad intervjumetod som består av en grund- och en uppföljningsintervju för kartläggning och bedömning av problem och resurser hos personer med missbruks- eller beroendeproblem.

ASI rekommenderas enligt de Nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende. https://snpf.org/wp-content/uploads/2016/06/2015-4-2.pdf

Utbildningen syftar till att ge deltagarna goda metodkunskaper i den praktiska användningen av ASI Grund, ASI Uppföljning och ASI Återkoppling samt god förståelse för användningen av ASI-metoden på individ- och verksamhetsnivå.

Utbildningens upplägg

Utbildningen omfattar fyra heldagar, 7 och 8 september, 18 oktober 2022 samt 18 april 2023.

Dag 1 och 2, där grunderna för användandet gås igenom, är förlagda gemensamt. Mellan utbildningens dag 2 och dag 3 har deltagarna i uppgift att genomföra en ASI-intervju som skickas till utbildaren för bedömning.

Dag 3 är förlagd cirka sex veckor senare och där går vi igenom hur vi även kan använda oss av metoden för planering av vård.

Dag 4 avslutar utbildningen ett halvår senare. Då går vi huvudsakligen igenom hur vi kan använda metoden för att följa upp våra klienter.

Målgrupp för utbildningen

För socialsekreterare/handläggare inom socialtjänstens vuxen- och missbruksenheter i kommunerna i Skåne.
Utbildningsplatserna är begränsat antal och är i första hand reserverade för handläggare inom socialtjänstens vuxen- och missbruksenheter i kommunerna i Skåne men kan även erbjudas andra kommuner eller vårdgivare i mån av plats.

Utbildare

Skånes Kommuner anordnar grundutbildningar i ASI. Elin Cedergren är utbildare i ASI efter godkännande av Socialstyrelsen.

Tid

Dag 1 + 2: 7 och 8 september, 09.00-16.30
Dag 3: 18 oktober kl. 09.00 – 16.30
Dag 4: 18 april 2023  kl. 09.00 – 16.30

Godkännande

Mellan utbildningens dag 2 och dag 3 har deltagarna i uppgift att genomföra en ASI-intervju som skickas till utbildaren för bedömning. Efter att ha genomfört en godkänd intervju erhåller deltagaren ett utbildningsbevis som ger behörighet att använda metoden. Närvaro är obligatorisk för alla fyra dagarna.

Kostnad

3000kr ex moms för anställd i skånsk kommun. För övriga 6000 kr exklusive moms.

SEPTEMBER 07
Evenemangsinfo

När

2022-09-07 09:00 - 16:30

Var

Eslövs Medborgarhus, Kyrkogatan 1, Eslöv

Målgrupp

För socialsekreterare/handläggare inom socialtjänstens vuxen- och missbruksenheter i kommunerna i Skåne.

Medverkande

Elin Cedergren, utbildare i ASI efter godkännande av Socialstyrelsen.


Sista anmälningsdatum

2022-08-23

Avanmälan

Anmälan är bindande men ej personbunden. Platsen kan överlåtas till en kollega. Avanmälan sker till helena.soomus@skaneskommuner.se


Sidansvarig

Helena Soomus

Administratör