ASI-utbildning, 4 dagar digitalt

ASI (Addiction Severity Index) är en standardiserad intervjumetod som består av en grund- och en uppföljningsintervju för kartläggning och bedömning av problem och resurser hos personer med missbruks- eller beroendeproblem.

ASI rekommenderas enligt de Nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende. https://snpf.org/wp-content/uploads/2016/06/2015-4-2.pdf

Utbildningen syftar till att ge deltagarna goda metodkunskaper i den praktiska användningen av ASI Grund, ASI Uppföljning och ASI Återkoppling samt god förståelse för användningen av ASI-metoden på individ- och verksamhetsnivå.

Utbildningens upplägg

Utbildningen omfattar fyra heldagar, den 11 och 12 oktober kl. 08.30 – 16.00, den 24 november kl 08.30 – 16.00 samt den 10 april 2024 kl 08.30 – 15.00. 

Dag 1 och 2, där grunderna för användandet gås igenom, är förlagda gemensamt. Mellan utbildningens dag 2 och dag 3 har deltagarna i uppgift att genomföra en ASI-intervju som skickas till utbildaren för bedömning.

Dag 3 är förlagd cirka sex veckor senare och där går vi igenom hur vi även kan använda oss av metoden för planering av vård.

Dag 4 avslutar utbildningen ett halvår senare. Då går vi huvudsakligen igenom hur vi kan använda metoden för att följa upp våra klienter.

Målgrupp för utbildningen

För socialsekreterare/handläggare inom socialtjänstens vuxen- och missbruksenheter.
Utbildningsplatserna är begränsat antal och är i första hand reserverade för handläggare inom socialtjänstens vuxen- och missbruksenheter i kommunerna i Skåne och Halland, men kan även erbjudas andra kommuner eller vårdgivare i mån av plats.

Utbildare

Elin Cedergren och Jenny Höst är utbildare i ASI efter godkännande av Socialstyrelsen. Skånes Kommuner anordnar grundutbildningar i ASI.

Tid

Dag 1 + 2: 11 – 12 oktober, 08.30-16.00
Dag 3: 24 november  kl. 08.30 – 16.00
Dag 4: 10 april 2024 kl. 08.30 – 15.00

Godkännande

Mellan utbildningens dag 2 och dag 3 har deltagarna i uppgift att genomföra en ASI-intervju som skickas till utbildaren för bedömning. Efter att ha genomfört en godkänd intervju erhåller deltagaren ett utbildningsbevis som ger behörighet att använda metoden. Närvaro är obligatorisk för alla fyra dagarna.

Kostnad

3000 kr ex moms för kommunanställd i Skåne och i Halland. För övriga 6000 kr exklusive moms.

 

OKTOBER 11
Evenemangsinfo

När

2023-10-11 08:30 - 16:00

Var

Digitalt

Målgrupp

För socialsekreterare/handläggare inom socialtjänstens vuxen- och missbruksenheter.


Sista anmälningsdatum

2023-09-29

Avanmälan

Anmälan är bindande men ej personbunden. Platsen kan överlåtas till en kollega. Då det är stor efterfrågan på utbildningen debiteras full avgift vid eventuell utebliven närvaro utan att ha meddelat förhinder. Vid frågor kontakta Elin Cedergren.