ASI-utbildning, 4 dagar digitalt

ASI (Addiction Severity Index) är en standardiserad intervjumetod som består av en grund- och en uppföljningsintervju för kartläggning och bedömning av problem och resurser hos personer med skadligt bruk eller beroendeproblem.

ASI rekommenderas enligt de Nationella riktlinjerna för vård och stöd vid skadligt bruk och beroende;
Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende – Stöd för styrning och ledning (snpf.org)

Utbildningen syftar till att ge deltagarna goda metodkunskaper i den praktiska användningen av ASI Grund, ASI Uppföljning och ASI Återkoppling samt god förståelse för användningen av ASI-metoden på individ- och verksamhetsnivå.

Utbildningens upplägg

Utbildningen omfattar fyra heldagar, den 25 och 26 september kl. 08.30 – 16.00, den 27 november kl 08.30 – 16.00 samt den 8 maj 2025, kl 08.30 – 15.00.
Dag 1 och 2, där grunderna för användandet gås igenom, är förlagda gemensamt. Mellan utbildningens dag 2 och dag 3 har deltagarna i uppgift att genomföra en ASI-intervju som skickas till utbildaren för bedömning.
Dag 3 är förlagd cirka sex veckor senare och där går vi igenom hur vi även kan använda oss av metoden för planering av vård.
Dag 4 avslutar utbildningen ett halvår senare. Då går vi huvudsakligen igenom hur vi kan använda metoden för att följa upp våra klienter.
Vid frågor om utbildningens innehåll kontakta Emelie Sundén per mail emelie.sunden@skaneskommuner.se

Godkännande

Mellan utbildningens dag 2 och dag 3 har deltagarna i uppgift att genomföra en ASI-intervju som skickas till utbildaren för bedömning. Efter att ha genomfört en godkänd intervju erhåller deltagaren ett utbildningsbevis som ger behörighet att använda metoden. Närvaro är obligatorisk för alla fyra dagarna.

Utbildare

Elin Cedergren och Jenny Höst är utbildare i ASI efter godkännande av Socialstyrelsen.

Målgrupp för utbildningen

För socialsekreterare/handläggare inom socialtjänstens vuxen- och missbruksenheter.
Utbildningsplatserna är begränsat antal och är i första hand reserverade för handläggare inom socialtjänstens vuxen- och missbruksenheter i de Skånska och Halländska kommunerna, men kan även erbjudas andra kommuner eller vårdgivare i mån av plats.

Datum och tider

Dag 1 + 2: 25 och 26 september, kl. 08.30-16.00
Dag 3: 27 november,  kl. 08.30 – 16.00
Dag 4: 8 maj 2025, kl. 08.30 – 15.00

Kostnad

4000 kr ex moms för kommunanställd i Skåne och Halland. För övriga 7000 kr exklusive moms.

Avanmälan

Anmälan är bindande men ej personbunden. Platsen kan överlåtas till en kollega. Då det är stor efterfrågan på utbildningen debiteras full avgift vid eventuell utebliven närvaro utan att ha meddelat förhinder. Vid ändringar eller avbokning kontakta Helena Soomus, per mail helena.soomus@skaneskommuner.se

SEPTEMBER 25
Evenemangsinfo

När

2024-09-25 08:30 - 16:00

Var

Teams

Målgrupp

För socialsekreterare/handläggare inom socialtjänstens vuxen- och missbruksenheter.


Sista anmälningsdatum

2024-09-08


Sidansvarig

Helena Soomus

Administratör