Barnrättsperspektiv inom området vuxen med missbruk/beroende

En utbildning som handlar om Barnrättsperspektiv i arbetet med vuxna som erbjuds till dig som arbetar som socialsekreterare och som arbetsledare med vuxna med missbruk/beroende inom socialtjänsten, även de som arbetar med ekonomiskt bistånd med vuxna har nytta av kursen. Utbildningen omfattar två tillfällen, se nedan.  

Under första dagen kommer vi att gå igenom: 

  • barnkonventionens barnsyn 
  • begreppen barnets bästa och barns rätt till delaktighet 
  • prövning av barnets bästa 
  • samtal om föräldraskap 
  • anmälningsskyldigheten 
  • implementering av barnrättsperspektiv inom socialtjänsten 

 Föreläsningen varvas med gruppdiskussioner. Som en del i implementeringen erbjuds ett uppföljningstillfälle under en halvdag för att följa upp arbetet med barnrättsperspektivet. Uppföljningstillfället äger rum torsdagen den 2 juni kl. 8.30-11.00. 

Varmt välkommen med din anmälan! 

KONTAKTPERSON 

Anna Wallin, 0728-85 48 94 

Anna.wallin@skaneskommuner.se

MARS 31
Evenemangsinfo

När

2022-03-31 08:30 - 15:00

Var

Digitalt via Teams

Målgrupp

Socialsekreterare/arbetsledare inom missbruk/beroende, ekonomiskt bistånd, vuxen

Medverkande

Anna Wallin, projektledare på Skånes Kommuner. Anna har arbetat som socionom i 20 år, mestadels inom socialtjänsten. Just nu är Anna på Socialjouren i Helsingborg. Hon har även arbetat med utredningar för barn och unga, med samspels- och anknytningsbedömningar, som chef på boende för ensamkommande ungdomar samt inom barn och ungdom på socialförvaltningen. Familjehemskonsulent och boendestödjare på privat stödboende med målgruppen vuxna med missbruksproblematik och psykisk ohälsa är också en av Annas tidigare erfarenheter.


Sista anmälningsdatum

2022-03-21

Avanmälan

Avanmälan ska mejlas till Anna Wallin.


Sidansvarig

Anna Wallin

Strateg