Barnrättsperspektivet för chef/arbetsledare

Du som chef/arbetsledare är välkommen till en förkortad version av utbildningen om ”Barnrättsperspektiv i arbetet med vuxna”, som erbjuds till medarbetare som arbetar med vuxna (missbruk/beroende/ekonomiskt bistånd/socialpsykiatrin mm) inom socialtjänsten.
Syftet med förmiddagen är att få inblick i utbildningen för att stötta medarbetarna i den fortsatta implementeringen av barnrättsperspektivet.

Program

  • Barnkonventionens barnsyn och artiklarna 2, 3, 6 och 12
  • Begreppen barnets bästa och barns rätt till delaktighet
  • Prövning av barnets bästa (inklusive checklista)
  • Samtal om föräldraskap
  • Anmälningsskyldigheten
  • Implementering av barnrättsperspektiv inom socialtjänsten
  • Nedslag i LVM-handboken och handbok för ekonomiskt bistånd 2021
  • Exempel på prövningar av barnets bästa
  • Barnsamtal
  • Förhållningssätt vid barnsamtal

Det kommer att finnas tid för att diskutera och dela erfarenheter kring implementeringen av barnrättsperspektivet inom den egna verksamheten.

Frågor om dagen eller eventuell avanmälan görs till Anna Wallin, anna.wallin@skaneskommuner.se

DECEMBER 01
Evenemangsinfo

När

2022-12-01 08:30 - 12:00

Var

Teams

Målgrupp

Chef/arbetsledare inom socialtjänsten som arbetar inom vuxen missbruk/beroende och ekonomiskt bistånd.

Medverkande

Anna Wallin, projektledare på Skånes Kommuner. Anna har arbetat som socionom i 20 år, mestadels inom socialtjänsten. Anna arbetar också på Socialjouren i Helsingborg. Hon har arbetat med utredningar för barn och unga, med samspels- och anknytningsbedömningar, och som chef på boende för ensamkommande ungdomar samt inom barn och ungdom på socialförvaltningen. Familjehemskonsulent och boendestödjare på privat stödboende med målgruppen vuxna med missbruksproblematik och psykisk ohälsa är också en av Annas tidigare erfarenheter.


Sista anmälningsdatum

2022-11-24


Sidansvarig

Anna Wallin

Strateg