Barnrättsperspektivet inom vuxen missbruk/beroende/ekonomiskt bistånd/socialpsykiatri – 2 dagar

Information
Utbildningen handlar om Barnrättsperspektiv i arbetet med vuxna som erbjuds till dig som arbetar som socialsekreterare och som arbetsledare med vuxna med missbruk/beroende inom socialtjänsten. Utbildningen omfattar två tillfällen.

Under första dagen kommer vi att gå igenom:

  • barnkonventionens barnsyn
  • barnets bästa
  • barns rätt till delaktighet
  • prövning av barnets bästa
  • samtal om föräldraskap
  • anmälningsskyldigheten
  • implementering av barnrättsperspektiv inom socialtjänsten

Föreläsningen varvas med gruppdiskussioner. Som en del i implementeringen erbjuds ett uppföljningstillfälle under en halvdag för att följa upp arbetet med barnrättsperspektivet.

Hålltider
Dag 1
26 september kl 08:30 – 15:00
Dag 2
25 oktober kl 08:30  -11.00

Övrig info
Båda tillfällena sker via Teams.
Utbildningen är kostnadsfri för anställda i de skånska kommunerna.

Avanmälan
Avanmälan görs till Anna Wallin, anna.wallin@skaneskommuner.se

SEPTEMBER 26
Evenemangsinfo

När

2022-09-26 08:30 - 15:00

Var

Teams

Målgrupp

Socialsekreterare och arbetsledare som arbetar med vuxna med missbruk/beroende och med ekonomiskt bistånd inom socialtjänsten.

Medverkande

Anna Wallin, projektledare på Skånes Kommuner. Anna har arbetat som socionom i 20 år, mestadels inom socialtjänsten. Anna arbetar också på Socialjouren i Helsingborg. Hon har arbetat med utredningar för barn och unga, med samspels- och anknytningsbedömningar, och som chef på boende för ensamkommande ungdomar samt inom barn och ungdom på socialförvaltningen. Familjehemskonsulent och boendestödjare på privat stödboende med målgruppen vuxna med missbruksproblematik och psykisk ohälsa är också en av Annas tidigare erfarenheter.


Sista anmälningsdatum

2022-09-16


Sidansvarig

Anna Wallin

Strateg