BBIC grundutbildning – 2 dagar

Utbildningen är fulltecknad!

Välkommen till denna grundutbildning i BBIC. Utbildningen är en 2-dagars utbildning, den 7 och 8 mars, och utgår från Socialstyrelsens material i ämnet. Barns behov i centrum, BBIC, beskriver ett arbetssätt för socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Det innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen. BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk.  

Utbildningen sker digitalt och länk skickas ut ett par dagar innan första utbildningsdagen. 

Ha gärna BBIC grundbok och metodstöd tillgängliga under utbildningen. Har du inte dem fysiskt, finns de att ladda ned på Socialstyrelsens hemsida: Material för Barns behov i centrum – Socialstyrelsen 

Grundbok i BBIC och Metodstöd för BBIC utgör grunden i BBIC Grundutbildning. En förutsättning för att kunna tillgodogöra sig BBIC utbildningen är att du har läst dem innan du går själva utbildningen. Instuderingsfrågorna är tänkta att vara en vägledning till vad som är viktigt att fokusera kring när du läser. Du väljer själv om du vill skriva ner svaren eller inte. 

Systematisk uppföljning 

 • Vad menas med systematisk uppföljning? 
 • Vad kan man få veta om din verksamhet om du fyller i uppgifter i det enskilda ärendet? 

BBIC-koncept 

 • Vad är BBIC konceptet? 

Grundprinciperna 

 • Vilka är grundprinciperna och hur kan man gruppera dem? 

Triangeln 

 • Vilka tre sidor finns det i BBIC-triangeln? 
 • Vilka fyra områden innehåller varje sida? 
 • Vilka är de olika delområdena under respektive område? 

Handläggning 

 • Vilka är de fem stegen i BBIC handläggningen? 

Aktualisera 

 • Var hittar du förslag på frågor som man kan ställa till anmälare? 
 • Vad finns det för dokumentationsstöd för Aktualisera? 

Utreda 

 • Vilka fyra steg är utredningsarbetet indelat i? 

Utreda-Planera utredning 

 • Vad finns det för dokumentationsstöd för Planera utredning? 
 • Vad är syftet med Utredningsplanen? 
 • Vilka två övergripande frågeställningar ska utredningsplanen besvara? 

Utreda-Inhämta uppgifter 

 • Vad finns det för dokumentationsstöd för Inhämta uppgifter? 
 • Vilket stöd som erbjuder BBIC vad det gäller samverkan? 

Utreda-bedöma behov och förutsättningar för olika beslut 

 • Vad finns det för dokumentationsstöd för Bedöma behov och förutsättningar för olika beslut? 
 • Vad är syftet med en analys? 
 • Vad bör en analys innehålla? 
 • Vilka är de tre nyckelaspekterna för planering av insatsernas innehåll för att ta hänsyn till barns bästa vid val av insats? 
 • I vilka tre steg sker analys och bedömningsarbetet i BBIC?
 • Vilka två olika riskbedömningar används i BBIC? 

Besluta 

 • Vilka två dokumentationsstöd finns i beslutsfasen? 

Utforma och genomföra uppdrag för öppenvårdsinsats 

 • Vad finns det för dokumentationsstödet för Utforma och genomföra uppdrag för öppenvårdsinsats och hur är de tänkta att användas? 

Följa upp öppenvårdsinsatser 

 • Vad finns det för dokumentationsstöd för att Följa upp öppenvården? 

Utforma och genomföra uppdrag för placering 

 • Vad finns det för dokumentationsstöd för Utforma och genomföra uppdrag för placering? 
 • Vad är syftet med Placeringsinformationen och hur den ska användas? 

Följa upp placeringen 

 • Vad finns det för dokumentationsstöd för Följa upp placering? 
 • Varför har Socialstyrelsen tagit fram ett särskilt BBIC material, som kalls På väg? 

Hålltider:
09.00 Start
10.00 Paus
12-13 Lunch
14.00 Paus
16.00 Avslut
 

AVGIFT: 
Anställd i skånsk kommun: kostnadsfritt 
Privat aktör eller anställd i annan än skånsk kommun: 4000 kr ex moms
 

AVANMÄLAN:

Vid uteblivet deltagande utan avanmälan debiteras 1000 kr ex moms. Avanmälan görs till helena.soomus@skaneskommuner.se

KONTAKTPERSON 

Saera Khan, tel 072-885 4875 saera.khan@skaneskommuner.se

MARS 07
Evenemangsinfo

När

2022-03-07 09:00 - 16:00

Var

Digitalt

Målgrupp

Socialsekreterare inom myndighet, barn och unga i Skånes kommuner