BBIC-utbildning för utförare

Utbildningen är inställd! Nytt tillfälle, 21 oktober, finns att anmäla sig till.

Välkommen på en förkortad utbildning i BBIC. Utbildningen vänder sig till till dig som arbetar på utförarsidan inom socialtjänsten. Du arbetar inte med BBIC som arbetsmetod i utredningsarbete, men kommer i kontakt med BBIC utifrån ditt uppdrag att skriva journalanteckningar och genomförandeplaner med stöd av rubrikerna i BBIC. Ubildningen vänder sig också till dig som vill veta mer om BBIC utifrån din yrkesroll, men som inte använder arbetssättet i ditt dagliga arbete. 

Ha gärna BBIC-böckerna tillgängliga under utbildningen. Böckerna går att beställa eller laddas ned från Socialstyrelsens hemsida: https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/barn-och-unga/barn-och-unga-i-socialtjansten/barns-behov-i-centrum/material/ 

Max antal 40 personer.

Avgift 
Kostnadsfritt för anställd i de skånska kommunerna, övriga 2000 kr ex moms 

PROGRAM 

09:00  START  . 
10:00  PAUS   
12:00  LUNCHPAUS   
14:30  PAUS   
16:00  AVSLUT   

 

KONTAKTPERSON 

Saera Khan, 072-885 4875 saera.khan@skaneskommuner.se 

MAJ 02
Evenemangsinfo

När

2022-05-02 09:00 - 16:00

Var

Digitalt

Målgrupp

Utförare inom socialtjänsten, öppenvården, familjebehandling, HVB

Avanmälan

Uteblivet deltagande utan avanmälan debiteras 500 kr ex moms.