BBIC-utbildning för utförare

Välkommen på en förkortad utbildning i BBIC. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar på utförarsidan inom socialtjänsten. Du arbetar inte med BBIC som arbetsmetod i utredningsarbete, men kommer i kontakt med BBIC utifrån ditt uppdrag att skriva journalanteckningar och genomförandeplaner med stöd av rubrikerna i BBIC. Utbildningen vänder sig också till dig som vill veta mer om BBIC utifrån din yrkesroll, men som inte använder arbetssättet i ditt dagliga arbete.

Ha gärna BBIC-böckerna tillgängliga under utbildningen. Böckerna går att beställa eller laddas ned från Socialstyrelsens hemsida.

Max antal
45 personer

​Avgift 
1000 kr ex moms

 

PROGRAM

09:00 START
10:00  PAUS
12:00  LUNCH
14:30 PAUS
16:00  AVSLUT

 

OKTOBER 06
Evenemangsinfo

När

2021-10-06 09:00 - 16:00

Var

Digitalt via Teams

Målgrupp

Utförare inom socialtjänsten, öppenvården, familjebehandling, HVB


Sista anmälningsdatum

2021-10-01

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång debiteras hela avgiften