Case Management, 3 dagars utbildning

Case management enligt modellen Integrerad Psykiatri med resursgruppsarbete 

Utbildningen är fullbokad!

Region Skåne och Skånes Kommuner är glada att kunna erbjuda en tre dagars grundutbildning i Integrerad psykiatri med resursgruppsarbete.

Utbildningen är den 12 och 13 september samt den 27 september 2022, på Grand Hotel i Lund.

Dag 1
Introduktion kring Integrerad Psykiatri med resursgruppsarbete som återhämtningsinriktad arbetsmodell för ett sammanhållet stöd.
 

  • Rollen som vård- och stödsamordnare/ Case Manager 
  • Samverkan, ansvar och befogenheter 
  • Brukarstyrt stöd i praktiken. 
  • Inledande kartläggningar och praktiska övningar. 

Dag 2
Introduktion till hur man arbetar i en resursgrupp.
 

  • Grupparbete utifrån fallbeskrivning med redovisning/återkoppling. 
  • Personlig utvecklingsplan som underlag till samordnad individuell plan (SIP) 

Dag 3
Introduktion till hantering svårigheter, inventering av resurser, empowerment, och återhämtning. 

  • Genomgång av psykopedagogiska arbetsverktygen stresshantering och problemlösning. 
  • Shared decision making (SDM) som stöd för beslutsprocesser kring vård och stöd. 
  • Utvärdering och genomgång och av manualen.

Hålltider
09.00 Start
09.30 Fika
11.30 Lunch
14.00 Fika
16.00 Avslut

Info
Efter genomgången utbildning erhålles kursintyg för de som deltagit samtliga dagar.
Skånes Kommuner förbehåller sig rätten att fördela platserna geografiskt vid stort intresse. Begränsat antal platser.

Kontaktperson

Helena Soomus, administratör
Mail: Helena.soomus@skaneskommuner.se
Mobil: 072-885 48 13 

 

SEPTEMBER 12
Evenemangsinfo

När

2022-09-12 09:00 - 16:00

Var

Grand Hotel, Bantorget 1, Lund

Målgrupp

Anställda i skånes kommuner och i Region Skåne eller i verksamhet som har avtal med dessa. Utbildningen riktar sig personal som vill få teoretisk kunskap och praktiska verktyg för att kunna arbeta som Case Manager.

Medverkande

Utbildare är Marie Gassne och Carin Nilsson

Avanmälan

Avanmälan efter 2022-08-12 samt utebliven deltagare utan avanmälan debiteras 3000 kr ex moms. Vid förhinder kan plats lämnas över inom sin egen kommun/organisation.


Sidansvarig

Helena Soomus

Administratör