Case Management, 3-dagars utbildning

Case management enligt modellen Integrerad Psykiatri med resursgruppsarbete 

Kursen är fulltecknad, önskar du stå på väntelista maila;  helena.soomus@skaneskommuner.se

Utbildningen är den 29 och 30 mars samt den 13 april 2023, på Grand Hotel i Lund.

Dag 1
Introduktion kring Integrerad Psykiatri med resursgruppsarbete som återhämtningsinriktad arbetsmodell för ett sammanhållet stöd.
 

  • Rollen som vård- och stödsamordnare/ Case Manager 
  • Samverkan, ansvar och befogenheter 
  • Brukarstyrt stöd i praktiken. 
  • Inledande kartläggningar och praktiska övningar. 

Dag 2
Introduktion till hur man arbetar i en resursgrupp.
 

  • Grupparbete utifrån fallbeskrivning med redovisning/återkoppling. 
  • Personlig utvecklingsplan som underlag till samordnad individuell plan (SIP) 

Dag 3
Introduktion till hantering svårigheter, inventering av resurser, empowerment, och återhämtning. 

  • Genomgång av psykopedagogiska arbetsverktygen stresshantering och problemlösning. 
  • Shared decision making (SDM) som stöd för beslutsprocesser kring vård och stöd. 
  • Utvärdering och genomgång och av manualen.

Hålltider
09.00 Start
09.30 Fika
12.00 Lunch
14.00 Fika
16.00 Avslut

Kostnad
4500kr ex moms, i avgiften ingår material, fika och lunch.
Utbildningen är kostnadsfri för kommunanställd i skånsk kommun och för anställd i Region Skåne. Vid stort intresse förbehåller vi oss rätten att fördela platserna geografisk

Info
Efter genomgången utbildning erhålles kursintyg för de som deltagit samtliga dagar.
Begränsat antal platser.

Kontaktperson
Helena Soomus, administratör
Mail: Helena.soomus@skaneskommuner.se

 

MARS 29
Evenemangsinfo

När

2023-03-29 09:00 -

Var

Grand Hotel, Bantorget 1, Lund

Målgrupp

Anställda i skånes kommuner och i Region Skåne eller i verksamhet som har avtal med dessa. Utbildningen riktar sig personal som vill få teoretisk kunskap och praktiska verktyg för att kunna arbeta som Case Manager.

Medverkande

Utbildare är Marie Gassne och Carin Nilsson

Avanmälan

Avanmälan efter 2023-03-14 samt utebliven deltagare utan avanmälan debiteras 3000 kr ex moms. Vid förhinder kan plats lämnas över inom sin egen kommun/organisation, samt meddela bytet till Helena Soomus.


Sidansvarig

Helena Soomus

Administratör