Det angår oss alla! Hur möter vi behoven hos barn och unga med adhd eller symtom på adhd?

Information
Välkomna till en halvdag med fokus på adhd och hur vi tillsammans kan arbeta med insatser på alla nivåer. Vi kommer att ta del av aktuell kunskap och olika kunskapsstöd på området med fokus på tillämpning i våra verksamheter. Till hösten kommer Socialstyrelsens nya riktlinjer kring adhd och autism. För stöd i hur riktlinjerna kan omsättas praktiskt finns vård- och insatsprogrammet (VIP) adhd som dessutom beskriver hur insatser kan ges i skolan.

VIP adhd är framtaget av en nationell arbetsgrupp (NAG) och fastställt av Nationellt programområde (NPO) psykisk hälsa inom nationellt system för kunskapsstyrning. NAG består av deltagare från regioner och kommuner i Sverige. Det finns även arbetsgrupper som arbetar med implementeringen på regional (RAG) och lokal (LAG) nivå. VIP adhd ska öka användningen av evidens- och erfarenhetsbaserad kunskap i mötet mellan personal och individ.

Passa på att få stöd av experter utifrån din roll i din kommun!

Program
9.00 – 9.15 Välkomna och presentation av förmiddagen, Linda Almgren
9.15 – 9.45 Olika behov hos barn och unga med adhd och varför diagnoserna ökar, Peik Gustafsson
9.45  10.15 Information om kommande lansering av nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism, Evelyn Andersson
10.15 – 10.30 Paus
10.30 – 11.15 Adhd – en utmaning som kan hanteras genom vård- och insatsprogrammet, Gunilla Granholm
11.15 – 11.45 Hur arbetar vi med spridning och implementering av VIP adhd i Skåne, Anna Jonsson
11.45 – 12.00 Avslutande dialog

Medverkande
Linda Almgren, nätverkskoordinator och verksamhetsutvecklare inom förebyggande och samordnade insatser Tomelilla kommun och representant för Skånes Kommuner i RAG och LAG.
Peik Gustafsson, överläkare BUP Skåne och ordförande LAG och ledamot RAG.
Evelyn Andersson, utredare Socialstyrelsen.
Gunilla Granholm, specialistpsykolog BUP Skåne och ordförande NAG och RAG samt ledamot LAG.
Anna Jonsson, verksamhetsutvecklare BUP Skåne och processtöd NAG samt ledamot RAG.

Avanmälan
Avanmälan görs till helena.soomus@skaneskommuner.se

nkar:

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/programomradenochsamverkansgrupper/nationellaprogramomraden/npopsykiskhalsa.56454.html

https://www.vardochinsats.se/adhd/

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/adhd-och-autism/

https://vard.skane.se/psykiatri-skane/bup-for-dig-under-18-ar/

 

SEPTEMBER 14
Evenemangsinfo

När

2022-09-14 09:00 - 12:00

Var

Digitalt

Målgrupp

Chefer/ledare/verksamhetsutvecklare inom socialtjänst och skola i Skåne


Sista anmälningsdatum

2022-09-14


Sidansvarig

Helena Soomus

Administratör