Dialog möte 2 – Hur ser framtidens chefs- och ledarroller ut inom funktionshinderverksamheter – och hur påverkas insatserna till brukare av dessa frågor?

Nu är det dags för dialogmöte nr 2!

Genom en serie dialogmöten vill vi bidra till ett idé- och erfarenhetsutbyte om chefs- och ledarskap inom funktionshinderverksamheter. Syftet är att gemensamt skapa kunskapsunderlag som kan användas för att komma vidare i frågor om organisering, ledarskap och kompetensutveckling på regional nivå samt i verksamheter på lokal nivå.

I november 2022 genomfördes det första dialogmötet på temat ” Vad är första linjens chefers uppdrag i funktionshinderområdet?” med cirka 50 deltagare. Den röda tråden i dialogserien är förutsättningarna för chefs- och ledarskap inom funktionshinder-verksamheter, samt de nya yrkesroller som växer fram. Vad innebär denna utveckling för hur dessa verksamheter kan arbeta med brukaren i fokus?

Dialogmötena genomförs av Susanne Rosenström, regional processledare VO College och Skånes kommuners representant i referensgruppen samt processledare för chefsspåret i Yrkesresan funktionshinder, i samarbete med Per Arvidsson, som är doktorand på Malmö Universitet och arbetar med verksamhetsutveckling i Malmö stad. Pers forskningsstudie rör organisering och professionalisering inom funktionshinderverksamheter.

 

Dialogmöte nr 2: 2023-03-02 kl 13.00 – 15.00 via Teams

Tema: Vad innebär de nya yrkesroller för pedagogiska ledare som växer fram inom funktionshinderverksamheter?

Per Arvidsson, doktorand på Malmö Universitet, inleder med att berätta om den implementering av praktiknära ledarskap som pågår i Funktionsstödsförvaltningen i Malmö. Praktiknära ledarskap är en arbetsmodell som utvecklats av forskare i England och Australien. Den används för att stärka det brukarnära arbetet i funktionshinderverksamheter. Implementeringen följs av forskare genom ett samarbete mellan Malmö stad, Malmö Universitet och La Trobe University i Melbourne.

Dialog i arbetsgrupper:

  • Hur ska ansvarsfördelningen mellan chefer och pedagogiska ledare se ut?
  • Vilken kompetens behöver medarbetare i de nya yrkesroller som växer fram?
  • Vad är för- och nackdelar med en uppdelning av ledarskapet
MARS 02
Evenemangsinfo

När

2023-03-02 13:00 - 15:00

Var

Microsoft teams

Målgrupp

Chefer och medarbetare i nya yrkesroller inom funktionshinderverksamheter

Medverkande

Susanne Rosenström Per Arvidsson


Sista anmälningsdatum

2023-02-28

Avanmälan

Avanmälan görs på mail


Sidansvarig

Petra Douhane

Regional processledare