Inbjudan samsjuklighetsutredningen

Välkomna till chefsdialog i samverkan i Skåne

Skånes Kommuner och Region Skåne bjuder till chefsdialog kring Samsjuklighetsutredningen. Fokus för dialogen är vad vi redan i dag kan förändra/förbättra i vårt arbete med personer med skadligt bruk/beroende och samsjuklighet.

Samsjuklighetsutredningen har tagit fram målbilder i dialog med målgruppen och dess anhöriga. Utifrån dessa målbilder har tio bärande delar tagits fram. Förslagen handlar bland annat om hur ansvaret för vård och behandling av skadligt bruk och beroende kan samlas hos en och samma huvudman. Från delar till helhet – En reform för samordnade, behovsanpassad och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet.

Medverkande:
Anders Printz, särskild utredare kommer att inleda dagen.
Zophia Mellgren och Mikael Malm sakkunniga, SKR.

Har du frågor & funderingar kontakta:
Elin Cedergren                                                             Anna-Karin Ekman
elin.cedergren@skaneskommuner.se                     anna-karin.ekman@skane.se
Projektledare                                                                Hälso- och sjukvårdsstrateg
Skånes Kommuner                                                      Region Skåne

 

NOVEMBER 08
Evenemangsinfo

När

2022-11-08 09:00 - 12:00

Var

Sankt Gertrud, Östergatan 7B, Malmö

Målgrupp

Chefer och verksamhetsutvecklare inom region och kommun som arbetar med/kommer i kontakt med skadligt bruk och beroendefrågor


Sista anmälningsdatum

2022-10-14