Seminarium-diskussion om Utredningen Fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning

Utredningen Fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning (U 2021:01) har i uppdrag att föreslå åtgärder för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning antingen i gymnasieskolan eller i komvux. Särskilt ska utredningen analysera och föreslå åtgärder inom följande tre delar:

  • Hur övergången till komvux kan underlättas för elever som inte fullföljer sitt introduktionsprogram eller annan utbildning i gymnasieskolan.
  • Hur yrkespaketen används inom introduktionsprogrammen och, om så bedöms lämpligt hur denna användning kan utvecklas
  • Överväga andra åtgärder för att fler ska nå målen med en utbildning i gymnasieskolan.

Under seminariet medverkar utredningssekreterarna Jessica Wangvik och Karin Hedin för att berätta om utredningens arbete och preliminära ställningstaganden med möjlighet att ställa frågor och lämna inspel.

Mer information om utredningen:
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2021/04/dir.-202123/

NOVEMBER 18
Evenemangsinfo

När

2021-11-18 10:00 - 11:30

Var

Digitalt (länken skickas till alla anmälda deltagare)

Målgrupp

Förvaltningschefer, verksamhetschefer, politiker och andra intresserade

Medverkande

Jessica Wangvik och Karin Hedin


Sista anmälningsdatum

2021-11-15