Ekonomichefsmöte

PROGRAM

10.00-11.00

Remiss ”En god kommunal hushållning”. Information om SKR:s remissvar samt genomgång av och synpunkter på Skånes Kommuners remissvar.

Information från SKR om aktuella ekonomifrågor på riksplanet som berör kommunerna.

Niclas Johansson, SKR deltar digitalt.

11.00-11.30

Diskussion om det strategiska nätverkets arbete under 2022.

11.30-11.50

Lägesrapport kring Framtidens hälsosystem, Nina Mårtensson förbundsdirektör Skånes Kommuner.

11.50-12-00

Övriga frågor bla förslag på mötestider 2022:
11 mars, 3 juni, 14 okt, 9 dec, kl 10-12.

12.00-13.00

Lunch på Scandic Star Hotel

KONTAKTPERSON

Björn Sjölin
0728-85 47 35
bjorn.sjolin@skaneskommuner.se

DECEMBER 10
Evenemangsinfo

När

2021-12-10 10:00 - 12:00

Var

Scandic Star Hotel, Lund

Målgrupp

Det strategiska nätverket för ekonomichefer

Medverkande

Niclas Johansson, Nina Mårtensson


Sista anmälningsdatum

2021-12-03