Fem nycklar till en språkutvecklande arbetsplats – en chefsutbildning

Fem nycklar till en språkutvecklande arbetsplats!

Datum och tid: 26/9 kl 12.00 – 16.00 samt den 27/9 kl 9.00 – 13.00  

OBS – utbildningen omfattar båda tillfällena

Vi startar med lunch och avslutar med lunch, det serveras fika och kaffe på för/eftermiddag.

Utbildning för dig som är chef och vill stärka ditt arbete med språkutvecklande arbetsplatser inom vård och omsorg och sjukvård. Utbildningen riktar sig till dig som redan har språkombud i verksamheterna eller funderar på att införa rollen. Utbildningen kan också lämpa sig för HR-personal, verksamhetsutvecklare med flera.

I Skåne har vi utbildat språkombud sedan 2016. I nuläget finns ca 200 utbildade språkombud med lite ojämn spridning i Skåne. Språkombud ser vi som ett viktigt redskap och förutsättning för att kunna klara framtidens personal- och kompetensförsörjning med en fortsatt hög kvalité.

Cheferna har en nyckelroll i arbetet och för att stödja den utvecklingen anordnar nu VO College Skåne en regional utbildning med Olga Orrit, nationellt ansvarig för det språkutvecklande arbetet.

Innehåll, syfte och mål

Under de två halvdagarna går ni igenom fem nycklar till en språkutvecklande arbetsplats tillsammans med Olga Orrit. Praktiska exempel från arbetet med språkombud i olika lokala college i Skåne delas under dagarna som varvas med teori, gruppdiskussioner samt kompletteras med lärande exempel från arbetsplatser som provat arbetssättet.

Syfte: Att stärka ledare i att arbeta språkutvecklande på sina arbetsplatser. Att visa vad arbetsplatsen och verksamheten vinner på genom att satsa på språkombud och språkutveckling.

Mål: Att du skall få en ökad förståelse för vad som leder till språkutveckling på arbetsplatsen och insikt i vad det innebär att lära sig ett nytt språk som vuxen samt konkreta verktyg för att kunna påbörja och följa upp det språkutvecklande arbetet.

Innehåll: Under de två tillfällena går vi igenom fem nycklar till en språkutvecklande arbetsplats. Teoretiska delar varvas med gruppdiskussioner och kompletteras med lärande exempel från arbetsplatser som har provat arbetssättet.

  • Nyckel 1: Bygg grunden – kunskap om vuxnas språkinlärning, interkulturell kommunikation, utveckling av språklig kompetens och yrkeskompetens – språkutvecklande arbetssätt.
  • Nyckel 2: Sätt tonen – verktyg som hjälper dig att sätta språkutveckling på agendan i din organisation.
  • Nyckel 3: Hitta nyckelpersoner – språkombud, handledare och deras roll i arbetet.
  • Nyckel 4: Tänk strategiskt, från rekrytering till uppföljning – exempel på policyer, handlingsplaner, underlag för medarbetarsamtal.
  • Nyckel 5: Bredda rekryteringen och förbättra kommunikationen – exempel på utvärderade resultat av det språkutvecklande arbetssättet

 Alla deltagare får ett ”startkit” och material

Maxantal deltagare: 50 personer

Vid sen avbokning eller uteblivet deltagande debiteras en avgift om 1000 kr per deltagare.

Senast anmälan 8/9

 

 

SEPTEMBER 26
Evenemangsinfo

När

2023-09-26 12:00 - 16:00

Var

Malmö

Målgrupp

chefer inom vård- och omsorg

Medverkande

Olga Orrit, Susanne Rosenström, Petra Douhane


Sista anmälningsdatum

2023-09-08

Avanmälan

Om avanmälan görs mindre än 7 dagar innan så faktureras hela deltagaravgiften


Sidansvarig

Petra Douhane

Regional processledare