Förebygga suicid i samhällets fysiska miljö

Inom ramen för arbetet med Överenskommelsen psykisk hälsa och suicidprevention 2023 bjuder Skånes Kommuner, Region Skåne och Suicide Zero in till en eftermiddag avseende att förebygga suicid i samhällets fysiska miljö.  

På agendan:
Suicid i offentliga miljöer/transportsystemet/järnväg. Går det att förebygga? Hur då?
Johan Fredin-Knutzén, Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP), Karolinska institutet

Arbeta med säkra spårområden – vad gör Trafikverket?
Göran Holmberg, verksamhetssamordnare, Trafikverket

Från start till förslag i en suicidpreventiv handlingsplan
Hässleholms kommuns nuläge i ett kommunövergripande suicidpreventivt arbete med fokus på förebyggande i den fysiska miljön.
Emelie Nilsson, suicidpreventiv samordnare Hässleholms kommun

suicidezero.se 

NOVEMBER 07
Evenemangsinfo

När

2023-11-07 13:00 - 16:30

Var

Grand Hotel, Bantorget 1, Lund

Målgrupp

​Teknisk förvaltning, stadsbyggnadskontor, räddningstjänst, samordnare inom suicidprevention och andra intresserade i kommunerna i Skåne.


Sista anmälningsdatum

2023-11-01

Avanmälan

Avanmälan görs till Helena Soomus. Vid uteblivet deltagande utan avanmälan debiteras 500kr.


Sidansvarig

Helena Soomus

Administratör