Första hjälpen till psykisk hälsa

Med kunskap i första hjälpen vid psykisk ohälsa kan du rädda liv. Idag har många goda kunskaper i hjärtlungräddning och vet hur de bör agera när någon drabbas av akut kroppsskada. Men tyvärr är det färre som vet vad de ska göra när någon drabbas av psykisk ohälsa och suicidtankar.

Du får lära dig:

  • Handlingsplanen BLEUS – Bedömning, Lyssna, Erbjuda, Uppmuntra, Stödja –
    Första hjälpen till psykisk hälsa
  • hur du känner igen de första tecknen på suicidtankar och psykisk ohälsa hos personer i din närhet
  • hur du bör agera från de första tecknen tills dess att den drabbade får professionell hjälp
  • hur du bemöter personer i olika kristillstånd vid olika psykiska sjukdomar och substanssyndrom
  • om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda dig att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på lämpligt sätt
  • hur du kan stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller till dess personen får lämplig professionell hjälp
  • hur du upprättar en handlingsplan för olika kristillstånd och var det går att söka lokal professionell hjälp.

Varje deltagare får en personlig manual för Första hjälpen till psykisk hälsa. I utbildningen ingår träningsmoment, gruppövningar och åskådliggörande filmer.

Första hjälpen till psykisk hälsa – Vuxen (standard)

Kursen lär ut om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt. Som Första hjälpare får du lära dig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp.

Utbildningen är på GRUNDLÄGGANDE nivå och vi ger denna utbildning vid två olika tillfällen.

Datum – Tillfälle 1 (OBS, alla tre tillfällena)
8 november 8.00-17.00
9 november 8.00-12.00
11 november 13.00-17.00

Datum – Tillfälle 2 (OBS, alla tre tillfällena)
6 december 8.00-17.00
7 december 8.00-12.00
8 december 8.00-12.00

Frågor & anmälan

Frågor om utbildningen och anmälan skickas via mejl till helena.soomus@skaneskommuner.se.

NOVEMBER 08
Evenemangsinfo

När

2021-11-08 08:00 - 12:00

Var

Digital

Målgrupp

Första hjälpen till psykisk hälsa vänder sig till personer som arbetar i ett människonära yrke eller i ideella sammanhang. Utbildningen är en del av Skånes suicidpreventiva satsning och är kostnadsfri för deltagare från Skånes kommuner och från Region Skåne. Max två deltagare per kommun/verksamhet. Skånes Kommuner och Region Skåne förbehåller sig rätten att fördela platserna geografiskt vid stort intresse.

Medverkande

Susanna Agerius och Rosella Citterio

Avanmälan

Vid avanmälan senare än 14 dagar innan den delen du anmält dig till startar debiteras 1000kr ex moms.


Sidansvarig

Magnus Nurmi

Kommunikationschef