FoU Skola seminarium: Utbildning mellan stabilitet och förändring: Forskningsperspektiv på utbildning och ledarskap

Att bygga kapacitet för likvärdig utbildning och kontinuerlig förändring – en gemensam uppgift för skolans ledare och lärare.

Varje skola (och skolhuvudman) behöver bygga upp två väsentliga förmågor för att kunna förverkliga de uppdrag de tilldelas och åtar sig. Att bygga upp utbildningsförmåga innebär en skolas grundläggande kapacitet att förverkliga
likvärdig utbildning för alla barn (förskola) och elever (skola) utan undantag.

Att bygga upp dynamisk förmåga innebär en skolas kapacitet att bedriva kontinuerligt förändringsarbete som gör verkligen gör skillnad. Under seminariet diskuteras vikten av kapacitetsbyggande med stöd i aktuell forskning, och varför
det finns skäl att tänka nytt när det gäller skolors sätt att utforma och bedriva utbildning och förändringsarbete.

Niclas Rönnström, docent, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet, leder seminariet. Han undervisar på Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet, och han leder forskargruppen SOUL (Skolor organisering
utveckling och ledning) och Stockholms universitets forskarnätverk för skolutveckling (SUFS). Niclas forskar om skolledarskap, förändringsledning, kapacitetsbyggande och skolutveckling, och publicerar sin forskning nationellt
och internationellt. Niclas har arbetat med skol- och skolsystemutveckling i Sverige, Europa, USA och Asien och hans senaste bok är Rönnström, N. & Johansson, O. (2024) Att rekonstruera skolor med stöd i forskning. Natur & Kultur

9.30-10.00 Kaffe och macka
10.00-12.00 Föreläsning med fil dr Niclas Rönnström, Stockholms universitet

Kostnad: 200 kr. Rektorer i  våra regionala nätverk går kostnadsfritt på seminarierna.

SEPTEMBER 11
Evenemangsinfo

När

2024-09-11 09:30 - 12:00

Var

I centrala Malmö och digitalt

Målgrupp

Skolledare, utvecklingsledare, lektorer, förstelärare, skolpolitiker m.fl och andra i ledande position i skolan.


Sista anmälningsdatum

2024-08-23


Sidansvarig

Malin Bardenstam

Vetenskaplig ledare