​FoU Skolas regionala rektorsnätverk för anpassad grundskola och gymnasieskola läsåret 2024/25

FoU Skolas regionala rektorsnätverk för anpassad skola fortsätter! Kommande läsår öppnas anmälan till nätverket för alla intresserade rektorer från kommunerna anslutna till FoU Skola. Oavsett om du varit med tidigare eller går med för första gången: Nu öppnar anmälan inför nästa läsårs rektorsnätverk! Välkommen med din anmälan. 

FoU Skolas rektorsnätverk för anpassad skola riktar sig till skolledare som är intresserade av att fördjupa sina kunskaper om skolledarskap. Nätverket har till syfte att organisera för lärande om vetenskapligt förhållningssätt samt skapa erfarenhetsutbyten mellan särskolans rektorer från kommuner i Skånes alla hörn.  

Nätverkets struktur ska erbjuda forskningsanknytning, strukturerat erfarenhetsutbyte, individuell reflektion samt gemensam dialog.

Datum och tema för läsårets träffar

Höstterminen 2024

 • 1 oktober 2024
  Tid: 9.00-12.00 (kaffe framdukat från 8.30. Lunch 12.00-13.00)
  Tema: Rektor i anpassad skola. Fil. dr Ingela Portfelt föreläser och problematiserar utifrån sina forskningsperspektiv om rektorsrollen i anpassad skola.
   
 • 29 november 2024
  Tid: 9.00-12.00 (kaffe framdukat från 8.30. Lunch 12.00-13.00)
  Tema: Anpassad skola och lärande i ett internationellt forskningsperspekiv. Prof. Daniel Östlund föreläsare och problematiserar ledarskap av anpassad skola i Sverige ur ett internationellt forskningsperspektiv.
   

Vårterminen 2025

 • 26 februari 2025
  09.00-12.00 (fika framdukat från 8.30. Lunch 12.00-13.00)
  Tema och föreläsare presenteras under hösten.
   
 • ​8 maj 2025
  09.00-12.00 (fika framdukat från 8.30. Lunch 12.00-13.00).
  Tema och föreläsare presenteras under hösten.
   

Program 

Nätverket träffas vid fyra tillfällen under läsåret 2024-2025. Varje träff har ett tema. På varje träff hålls en föreläsning utifrån temat. Föreläsningen hålls av en inbjuden forskare som beforskat just frågor som på olika sätt berör temat för träffen. Inför varje tillfälle skickas det också ut en litteraturlista för gemensam läsning och reflektion. Nätverkstillfällena är uppdelade i en föreläsningsdel och en del för fördjupande diskussioner med andra rektorer utifrån tema och läsning.

Valbara forskarseminarier

FoU Skola arrangerar också mötesplatser med forskare intressanta för rektorsnätverken, kallade seminarier för Ledarskap på vetenskaplig grund. Dessa är öppna för alla ledare inom skolan. Seminarierna är valbara. Man deltar i mån av intresse och tid. Anmälan till dessa sker separat. Deltagandet på seminarierna är kostnadsfritt för rektorer som ingår i rektorsnätverket.

Planerade seminarier hösten 2024:
• 11 september: Utbildning i ett nytt kunskapslandskap. Fil dr Niclas Rönnström, Stockholms universitet, föreläser och problematiserar om skolans möjligheter och utmaningar inom framtidens lärande utifrån sina forskningsperspektiv
• 7 november: Resilient ledarskap? Docent Ulrika Westrup och fil dr. Alina Lindén, Lunds universitet föreläsare och problematiserar om den resilienta organisationen och det resilienta ledarskapet utifrån sin forskning om skola och ledarskap.

Pris​

2800 kr ex moms för rektorer från kommuner anslutna till FoU Skola (samtliga 33 kommuner i Skåne är anslutna). 3800 kr ex moms för rektorer från andra huvudmän. 

OKTOBER 01
Evenemangsinfo

När

2024-10-01 -

Var

​På plats i centrala Malmö

Målgrupp

​Rektorer för anpassad skola i Skåne. Rektorer från fristående skolor och andra kommuner är välkomna i mån av plats, tilläggsavgift på 1000 kr tillkommer. Biträdande rektorer är välkomna i mån av plats.


Sista anmälningsdatum

2024-08-21

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång debiteras hel avgift.


Sidansvarig

Malin Bardenstam

Vetenskaplig ledare