FoU Skolas regionala rektorsnätverk för förskolan

Anmälan är nu stängd.


Välkommen till FoU Skolas regionala rektorsnätverk!

FoU Skolas regionala rektorsnätverk för förskolan fortsätter!. Kommande läsår öppnas anmälan till nätverket för alla intresserade rektorer från kommunerna anslutna till FoU Skola.  Oavsett om du varit med tidigare eller går med för första gången: Nu öppnar anmälan inför nästa läsårs rektorsnätverk! Välkommen med din anmälan.

FoU Skolas rektorsnätverk för förskola riktar sig till skolledare som är intresserade av att fördjupa sina kunskaper om skolledarskap. Nätverket har till syfte att organisera för lärande om vetenskapligt förhållningssätt samt skapa erfarenhetsutbyten mellan förskolans rektorer från kommuner i Skånes alla hörn.

Nätverkets struktur ska erbjuda forskningsanknytning, strukturerat erfarenhetsutbyte, individuell reflektion samt gemensam dialog.

Anmälan är öppen för alla rektorer inom förskolan i Skåne. Om efterfrågan på platser är stor kommer vi att göra en fördelning. Vi erbjuder då platser per kommun för att alla kommuner ska ha möjlighet att ha några rektorer representerade i nätverket.

Välkommen med din anmälan!

DATUM OCH TEMA FÖR NÄTVERKETS TRÄFFAR

HÖSTTERMINEN 2022

  • 7 september 2022. Tid: 09.00-12.00 (fika finns framdukat från 08.30. Lunch 12.00-13.00). Tema: Pedagogiskt ledarskap i förskola: Hur, vad, på vilka sätt? Föreläsare: lektor Katarina Ståhlkrantz, Växjö universitet.
  • 8 november 2022. Tid: 09.00-12.00 (fika finns framdukat från 08.30. Lunch 12.00-13.00). Tema. Beprövad erfarenhet och att leda utvecklingsprocesser inom förskola. Föreläsare:lektor Andreia Balan, Lunds universitet och Helsingborgs stad.

VÅRTERMINEN 2023

  • 14 februari 2023. 09.00-12.00 (fika framdukat från 08.30. Lunch 12.00-13.00) Tema beslutas av rektorsnätverket under hösten.
  • 19 april 2023. 09.00-12.00 (fika framdukat från 08.30. Lunch 12.00-13.00). Tema beslutas av nätverket under hösten.

PROGRAM

Nätverket träffas vid fyra tillfällen under läsåret 2022-2023. Varje träff har ett tema. På varje träff hålls en föreläsning utifrån temat. Föreläsningen hålls av en inbjuden forskare som beforskat just frågor som på olika sätt berör temat för träffen.  Inför varje tillfälle skickas det också ut en litteraturlista för gemensam läsning inför träffen. Nätverkstillfällena är uppdelade i en föreläsningsdel och en del för fördjupande diskussioner med andra rektorer utifrån tema och läsning.

Skånes Kommuner erbjuder rektorsnätverket på plats under läsåret 22-23. Om Folkhälsomyndighetens restriktioner återkommer följer Skånes Kommuner dessa och då anpassar vi träffarna efter restriktionerna. Vi kan då komma att ställa om till digitala möten.

AVGIFT

2800 kr exkl. moms för fyra tillfällen för rektorer från kommuner kopplade till FoU Skola (alla kommuner i Skåne och Sölvesborg). 3800 kr exkl. moms för rektorer från andra huvudmän.

INBJUDAN FÖR SPRIDNING

Inbjudan regionalt rektorsnätverk för förskolan 2022-2023.

SEPTEMBER 07
Evenemangsinfo

När

2022-09-07 09:00 - 12:00

Var

På plats i centrala Malmö eller Lund. Anmälda deltagare meddelas inför varje nätverksträff.

Målgrupp

Rektorer inom förskolan i FoU Skolas medlemskommuner. Rektorer från fristående förskolor och andra kommuner är välkomna i mån av plats, tilläggsavgift på 1000 kr tillkommer. Biträdande rektorer är välkomna i mån av plats.


Sista anmälningsdatum

2022-08-01

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång debiteras hel avgift.


Sidansvarig

Malin Bardenstam

Vetenskaplig ledare