FoU Skolas regionala rektorsnätverk för anpassad grund- och gymnasieskola läsåret 2022/23

Anmälan är nu stängd.


Välkommen till FoU Skolas regionala rektorsnätverk!

FoU Skolas regionala rektorsnätverk för anpassad grund- och gymnasieskola fortsätter! Kommande läsår öppnas anmälan till nätverket för alla intresserade rektorer från kommunerna anslutna till FoU Skola. Oavsett om du varit med tidigare eller går med för första gången: Nu öppnar anmälan inför nästa läsårs rektorsnätverk! Välkommen med din anmälan.

FoU Skolas rektorsnätverk för anpassad grund- och gymnasieskola riktar sig till skolledare som är intresserade av att fördjupa sina kunskaper om skolledarskap. Nätverket har till syfte att organisera för lärande om vetenskapligt förhållningssätt samt skapa erfarenhetsutbyten mellan den anpassade grund- och gymnasieskolans rektorer från kommuner i Skånes alla hörn.

Nätverkets struktur ska erbjuda forskningsanknytning, strukturerat erfarenhetsutbyte, individuell reflektion samt gemensam dialog.

Anmälan är öppen för alla rektorer inom den anpassade grund- och gymnasieskolan i Skåne.

DATUM OCH TEMA FÖR NÄTVERKETS TRÄFFAR

HÖSTTERMINEN 2022

  • 14 september 2022. Tid: 9.00-12.00 (kaffe framdukat från 8.30. Lunch 12.00-13.00) Tema: Att systematiskt utveckla undervisning. Daniel Östlund, professor Kristianstad högskola. I föreläsningen tar Östlund upp några olika metoder och tillvägagångssätt för att på ett mer systematiskt sätt genomföra, följa upp och utveckla undervisning i förhållande till elever med IF och de olika professioner som är engagerade i undervisningen.
  • 1 december 2022. Tid: 9.00-12.00 (kaffe framdukat från 8.30. Lunch 12.00-13.00) Tema: Rektors ledarskap i inkluderande undervisning. Fil. lic Johanna Lüddeckens, Linnéuniversitetet, presenterar och problematiserar rektorers arbete med att organisera för inkludering. Hon utgår i sin presentation från sina tidigare artiklar och sin nyligen publicerade licentiatavhandling om rektorers arbete med inkludering. Lüddeckens: ”What commitment and actions do principals consider important for developing an inclusive school for all students, with a particular focus on students with ASC? (2) How do the principals reflect on their own leadership in the development of inclusive education, with a particular focus on students with ASC?”. Länk till avhandlingen.

VÅRTERMINEN 2023

  • 1 februari 2023. Tid: 09.00-12.00 (fika framdukat från 8.30. Lunch 12.00-13.00) Tema och föreläsare presenteras under hösten.
  • 5 maj 2023. Tid: 09.00-12.00 (fika framdukat från 8.30. Lunch 12.00-13.00). Tema och föreläsare presenteras under hösten.

PROGRAM

Nätverket träffas vid fyra tillfällen under läsåret 2022-2023. Varje träff har ett tema. På varje träff hålls en föreläsning utifrån temat. Föreläsningen hålls av en inbjuden forskare som beforskat just frågor som på olika sätt berör temat för träffen. Inför varje tillfälle skickas det också ut en litteraturlista för gemensam läsning och reflektion. Nätverkstillfällena är uppdelade i en föreläsningsdel och en del för fördjupande diskussioner med andra rektorer utifrån tema och läsning.

Skånes Kommuner erbjuder rektorsnätverket på plats under läsåret 2022-23. Det kommer att gå att ansluta digitalt, men vi ser gärna att ni deltar på plats. Om Folkhälsomyndighetens restriktioner återkommer följer Skånes Kommuner dessa och då anpassar vi träffarna efter restriktionerna. Vi kan då komma att ställa om till digitala möten.

AVGIFT

2800 kr exkl. moms för fyra tillfällen för deltagare från kommuner kopplade till FoU Skola (alla kommuner i Skåne och Sölvesborg).

3800 kr exkl. moms för fyra tillfällen för deltagare från andra huvudmän.

INBJUDAN FÖR SPRIDNING

Inbjudan regionalt rektorsnätverk för anpassad grund- och gymnasieskola 2022-2023.

SEPTEMBER 14
Evenemangsinfo

När

2022-09-14 09:00 - 12:00

Var

På plats i centrala Malmö eller Lund. Anmälda deltagare meddelas inför varje nätverksträff.

Målgrupp

Rektorer för särskolan i Skåne. Rektorer från fristående skolor och andra kommuner är välkomna i mån av plats, tilläggsavgift på 1000 kr tillkommer. Biträdande rektorer är välkomna i mån av plats.


Sista anmälningsdatum

2022-08-01

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång debiteras hel avgift.


Sidansvarig

Malin Bardenstam

Vetenskaplig ledare