FoU Skolas regionala rektorsnätverk läsåret 2022-2023

Anmälan är nu stängd. 


Välkommen till FoU Skolas regionala rektorsnätverk!

FoU Skolas regionala rektorsnätverk fortsätter för sjätte året i rad! Under dessa år har rektorer från hela Skåne träffats för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte på vetenskaplig grund. Kommande skolår öppnas anmälan till nätverket för alla intresserade rektorer från kommunerna anslutna till FoU Skola. Oavsett om du varit med tidigare år eller går med för första gången: Nu öppnar anmälan inför nästa läsårs rektorsnätverk! Välkommen med din anmälan.

FoU Skolas rektorsnätverk riktar sig till skolledare på grund- och gymnasieskolan  som är intresserade av att fördjupa sina kunskaper om skolledarskap. Nätverket har till syfte att organisera för lärande om vetenskapligt förhållningssätt samt skapa erfarenhetsutbyten mellan rektorer från kommuner i Skånes alla hörn.

Nätverkets struktur ska erbjuda forskningsanknytning, strukturerat erfarenhetsutbyte, individuell reflektion samt gemensam dialog.

DATUM OCH TEMA FÖR NÄTVERKETS TRÄFFAR

HÖSTTERMINEN 2022

  • 30 augusti 2022 13.00-16.00 (lunch 12-13) . Tema: Beprövad erfarenhet. På detta datum ligger även FoU Skolas seminarium med samma tema. Under förmiddagen 10.00-12.00 kommer fil. dr Anette Jahnke från Göteborgs universitet och håller ett seminarium inom temat beprövad erfarenhet. Separat anmälan krävs. Alla seminarier är kostnadsfria för rektorer inom nätverket.
  • 5 oktober 2022  13.00-16.00 (lunch 12-13) Tema: Leda för likvärdighet. På detta datum ligger även FoU Skolas seminarium med samma tema. Under förmiddagen 10.00- 12.00 kommer professor Anders Jönsson, Högskolan Kristianstad och håller ett seminarium inom temat: Leda för likvärdig bedömning och betygssättning. Separat anmälan krävs. Alla seminarier är kostnadsfria för rektorer inom nätverket.
  • 24 november 2022  9.00-12.00 (kaffe framdukat från 8.30, lunch 12-13) Tema: Konflikt och organisation: hur, vad, varför?

VÅRTERMINEN 2023

  • 27 januari 2023 9.00-12.00 (kaffe framdukat från 8.30, lunch 12-13) Tema bestäms tillsammans med nätverket under hösten.
  • 8 mars 2023 13.00-16.00 (lunch 12-13) Tema bestäms tillsammans med nätverket under hösten. Detta datum är också dagen för ett av vårens seminarier (förmiddag 10.00-12.00). Separat anmälan till varje seminarium krävs och seminarierna är kostnadsfria för alla rektorer inom nätverket.
  • 11 maj 2023 13.00-16.00 (lunch 12-13) Tema bestäms tillsammans med nätverket under hösten. Detta datum är också dagen för ett av vårens seminarier (förmiddag 10.00-12.00). Separat anmälan till varje seminarium krävs och seminarierna är kostnadsfria för alla rektorer inom nätverket.

PROGRAM

Nätverket träffas vid sex tillfällen under läsåret 2022-2023. Varje träff har ett tema som röstats fram under tidigare läsår. Två av tre träffar varje termin läggs i anslutning till FoU Skolas seminarier Ledarskap på vetenskaplig grund. Temat för seminariet är detsamma som temat för rektorsnätverket.

Skånes Kommuner erbjuder rektorsnätverket på plats  under läsåret 22-23. I enstaka fall kan det gå att ansluta till föreläsningar digitalt. Observera dock att nätverket utgår från att vi ses på fysiska träffar. Om Folkhälsomyndighetens restriktioner återkommer följer Skånes Kommuner dessa. Då anordnas digitala träffar.

AVGIFT

2500 kr exkl. moms för sex tillfällen för rektorer i FoU Skolas kommuner. 3500 kr exkl. moms för sex tillfällen för rektorer hos andra huvudmän.

INBJUDAN FÖR SPRIDNING

Inbjudan regionalt rektorsnätverk 2022-2023.

Varmt välkommen!

AUGUSTI 30
Evenemangsinfo

När

2022-08-30 12:00 - 16:00

Var

På plats i centrala Malmö eller Lund. Anmälda deltagare meddelas inför varje nätverksträff.

Målgrupp

Rektorer för grund- och gymnasieskolan i FoU Skolas medlemskommuner. Rektorer från fristående skolor och andra kommuner är välkomna i mån av plats, tilläggsavgift på 1000 kr tillkommer. Biträdande rektorer är välkomna i mån av plats.


Sista anmälningsdatum

2022-08-01

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång debiteras hel avgift.


Sidansvarig

Malin Bardenstam

Vetenskaplig ledare