​FoU Skolas regionala rektorsnätverk läsåret 24/25

Välkomna till FoU Skolas regionala rektorsnätverk för läsåret 2024/2025! 

Många rektorer från hela Skåne har träffats i nätverket under de många år som nätverket har varit i gång! Kommande skolår öppnas anmälan till nätverket för alla intresserade rektorer från kommunerna anslutna till FoU Skola. Även rektorer från andra kommuner och fristående huvudmän är välkomna i mån av plats! 

FoU Skolas rektorsnätverk riktar sig till skolledare på grund- och gymnasieskolan samt Komvux som är intresserade av att fördjupa sina kunskaper om skolledarskap. Nätverket har till syfte att organisera för lärande om vetenskapligt förhållningssätt samt skapa erfarenhetsutbyten mellan rektorer från kommuner i Skånes alla hörn. Utbytet sker dels genom strukturerat kollegialt nätverksarbete, dels genom inspel och problematiseringar utifrån forskning kring ledarskap och omvärldsbevakning utifrån de utmaningar som skolorna i nätverkets kommuner står inför. Nätverksledare är FoU Skolas vetenskapliga ledare.  

Nätverket träffas vid fyra  tillfällen under läsåret 2024-2025. Träffarna är halvdagar. Sammankomsterna kommer att äga rum på plats i centrala Malmö. Alla träffar läggs i anslutning till FoU Skolas seminarier Ledarskap på vetenskaplig grund, vilka är öppna för alla intresserade. Lunch och fika serveras på träffarna. 

Nätverkets struktur ska erbjuda forskningsanknytning, strukturerat erfarenhetsutbyte, individuell reflektion samt gemensam dialog. Forskningsanknytning sker dels genom inläsning av utvalda texter om ett i förväg bestämt tema. I de fall som nätverksträffen ligger i anslutning till ett forskarseminarium anknyter temat till seminariets tema.  

Varje träff innehåller dessutom ett pass med omvärldsbevakning och inspel från forskning som hålls av FoU Skolas vetenskapliga ledare. 

Erfarenhetsutbytet organiseras i gruppdiskussioner. Det är deltagarna som bestämmer vilka teman som kommer att tas upp under träffarna. Teman för höstterminen har bestämts av deltagarna under innevarande läsår och teman för vårterminen kommer att bestämmas av deltagarna under höstterminen 2023. 

För att en fördjupning och en individuell reflektion ska vara möjlig bör individuellt arbete göras av deltagarna mellan tillfällena. Detta kan ske i form av reflektioner utifrån den film, podcast eller de texter som utgör underlaget för träffen.

Datum för träffarna

Höstterminen 2024

 • 11 september
  Att leda utbildning i en ny kunskapskontext.
 • 7 november
  Resilient ledarskap och resilient organisation: Forskningsperspektiv på ett hållbart ledarskap

Vårterminen 2025

 • 29 januari
  Tema bestäms tillsammans med rektorsnätverket under hösten och presenteras under höstterminen 2024.
 • 8 april
  Tema bestäms tillsammans med rektorsnätverket under hösten och presenteras under höstterminen 2024.

Kostnad

Pris: 2500 kr exkl. moms för fyra tillfällen för deltagare från kommuner kopplade till FoU Skola (alla kommuner i Skåne samt Sölvesborg). 3500 kr exkl. moms för fyra tillfällen för deltagare från andra huvudmän.

Program

12.00-13.00 Lunch
13.00-14.00 Föreläsning utifrån tema av FoU Skolas vetenskaplige ledare
14.00-14.20 Fika
14.20-15.20 Gruppdiskussioner utifrån litteratur, praktik och föreläsning
15.20-16.00 Omvärldsbevakning och avslutning med FoU Skolas vetenskaplige ledare 

 

SEPTEMBER 11
Evenemangsinfo

När

2024-09-11 13:00 - 16:30

Var

I centrala Malmö.

Målgrupp

​Rektorer inom grundskola och gymnasieskola. Biträdande rektorer i mån av plats.


Sista anmälningsdatum

2024-08-09

Avanmälan

​Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång debiteras hel avgift.


Sidansvarig

Malin Bardenstam

Vetenskaplig ledare