FoU Skolas regionala rektorsnätverk – Rektor som ledare för olika professioner

Rektor som ledare för olika professioner

Välkomna till FoU Skolas regionala rektorsnätverk. Den 18 mars  är temat för träffen ”Rektor som ledare för olika professioner”.

Vetenskaplig ledare Malin Bardenstam föreläser och problematiserar utifrån temat.

Under träffen har du möjlighet att diskutera temat tillsammans med andra rektorer. I diskussionen finns tid för att reflektera utifrån läsning, presentation och  verksamhet. Diskussionerna i grupperna utgår från den litteratur och den reflektionsfråga som sänts ut i förväg.

Syftet med träffarna är att bidra med fördjupning och komptensutveckling inom olika temaområden. Dessa teman bestäms  i förväg gemensamt av nätverket. Träffarna ska vara arenor för gemensam reflektion och lärande och bidra med att vidareutveckla en förskola på vetenskaplig grund.

ANMÄLAN

Anmälan görs i svarsmejl på utskick av läsning och frågor inför träffen.

PROGRAM

12.00-13.00 Lunch Gemensam lunch med rektorsnätverket.
13.00-14.00 Föreläsning utifrån temat Föreläsning med vetenskaplig ledare Malin Bardenstam utifrån temat.
14.14.30 Fika Fika finns framdukat utanför konferenslokalen.
14.30-15.30 Gemensamma gruppdiskussioner Utifrån läsning, föreläsning och frågor har ni möjlighet att diskutera tillsammans med andra rektorer utifrån temat.
15.30-16.00 Omvärldsanalys och gemensam avslutning  Information om ny forskning.

 

Skånes Kommuner följer Folkhälsomyndighets rekommendationer. Du har möjlighet att delta på plats eller digitalt. Om restriktionerna från Folkhälsomyndigheten ändras uppdaterar vi informationen om träffen.

Observera att denna rektorsnätverksträff ligger på eftermiddagen och i anslutning till ett av FoU Skolas seminarium på samma tema.

Om du är med i rektorsnätverket deltar du kostnadsfritt på förmiddagens seminarium. Dock krävs separat anmälan!

KONTAKTPERSON

Malin Bardenstam, 0728 – 85 48 22
Malin.bardenstam@skaneskommuner.se

MARS 18
Evenemangsinfo

När

2022-03-18 12:00 - 16:00

Var

Malmö, Elite Plaza Hotell, Gustav Adolfs torg 49

Målgrupp

Rektorer inom rektorsnätverket.

Medverkande

Malin Bardenstam, vetenskaplig ledare


Sista anmälningsdatum

2022-02-28

Avanmälan

Via mejl.


Sidansvarig

Malin Bardenstam

Vetenskaplig ledare