FoU Skolas rektorsnätverk för anpassad grundskola och gymnasieskola läsåret 2023/24

FoU Skolas regionala rektorsnätverk för anpassad grundskola och gymnasieskola fortsätter! Många rektorer från hela Skåne har träffats i nätverket under de många år som nätverket har varit i gång. Nu är anmälan öppen för skolåret 2023/24 för alla rektorer från kommunerna anslutna till FoU Skola. Även rektorer från andra kommuner och fristående huvudmän är välkomna i mån av plats.

FoU Skolas rektorsnätverk riktar sig till skolledare inom anpassad grund- och gymnasieskolan som är intresserade av att fördjupa sina kunskaper om skolledarskap. Nätverket har till syfte att organisera för lärande om vetenskapligt förhållningssätt samt skapa erfarenhetsutbyten mellan rektorer från kommuner i Skånes alla hörn. Utbytet sker dels genom strukturerat kollegialt nätverksarbete, dels genom inspel och problematiseringar utifrån forskning kring ledarskap och omvärldsbevakning utifrån de utmaningar som skolorna i nätverkets kommuner står inför.

För att en fördjupning och en individuell reflektion ska vara möjlig bör individuellt arbete göras av deltagarna mellan tillfällena. Detta kan ske i form av reflektioner utifrån den film, podcast eller de texter som utgör underlaget för träffen.

Nätverket träffas i centrala Malmö eller Lund vid fyra  tillfällen under läsåret 2023-2024. Träffarna är halvdagar där lunch och fika serveras. Nätverksledare är FoU Skolas vetenskapliga ledare och inbjudna forskare välkomnas varje gång att föreläsa utifrån temat.

Följande datum träffas nätverket

  • 12 september 2023
  • 16 november 2023
  • 30 januari 2024
  • 4 april 2024

FoU Skolas seminarium

FoU Skola arrangerar även mötesplatser med forskare intressanta för rektorsnätverket, kallade seminarier för Ledarskap på vetenskaplig grund. Dessa är valbara och öppna för alla ledare inom skola att delta på i mån av intresse och tid. Seminarierna äger rum två gånger per termin och i anslutning till FoU skolas rektorsnätverk för grundskola, gymnasieskola och Komvux. Anmälan till dessa sker separat. Deltagandet på seminarierna är kostnadsfritt för rektorer som ingår i nätverket. Mer info om respektive seminarium samt anmälan till densamma hittar du här:

7 september, 7 november

Kostnad för att delta i rektorsnätverket läsåret 23/24
2800 kr för kommuner inom Skånes Kommuner. 3800 kr för fristående huvudman.

PROGRAM

08:30  – Kaffe framdukat

09:00- 10:20 Föreläsning utifrån temat
Föreläsning med inbjuden forskare. Den 12 september välkomnar vi fil. dr Kamilla Klefbeck, högskolan Kristianstad, att föreläsa utifrån temat.

10:20- 10:40 – Fika 

10:40- 11:40 – Gruppdiskussioner utifrån i förväg utsänd litteratur samt frågor
Gruppdiskussioner med rektorskollegor från hela Skåne. Diskussionen utgår från frågor som sänds ut med den litteraturlista och den litteratur/pod/film som alla förväntas ha tagit del av innan träffen. Gruppdiskussionerna utgår från frågorna och speglas mot den egna verksamheten, litteraturen samt föreläsningen.

11:40- 12:00 – Avslutning och omvärldsanalys
Gemensam avslutning med erfarenhter och diskussioner från dagen. Omvärldsanalys av vetenskaplig ledare Malin Bardenstam med aktuella konferenser, aktuell forskning och rapporter aktuella för utbildning och ledarskap.

SEPTEMBER 12
Evenemangsinfo

När

2023-09-12 -

Var

Centrala Malmö

Målgrupp

Rektorer i anpassad grundskola, gymnasium. Biträdande rektorer deltar i mån av plats.


Sista anmälningsdatum

2023-08-07

Avanmälan

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång debiteras hel avgift


Sidansvarig

Malin Bardenstam

Vetenskaplig ledare