​FoU Skolas rektorsnätverk för förskola läsåret 2024/25

FoU Skolas regionala rektorsnätverk för förskola fortsätter! Många rektorer från hela Skåne har träffats i nätverket under de många  år som nätverket har varit i gång! Kommande skolår öppnas anmälan till nätverket för alla intresserade rektorer från kommunerna anslutna till FoU Skola. Även rektorer från andra kommuner och fristående huvudmän är välkomna i mån av plats! 

FoU Skolas rektorsnätverk för förskola riktar sig till rektorer som är intresserade av att fördjupa sina kunskaper om skolledarskap. 

Nätverket har till syfte att organisera för lärande om vetenskapligt förhållningssätt samt skapa erfarenhetsutbyten mellan rektorer från kommuner i Skånes alla hörn. Utbytet sker dels genom strukturerat kollegialt nätverksarbete, dels genom inspel och problematiseringar utifrån forskning kring ledarskap och omvärldsbevakning utifrån de utmaningar som skolorna i nätverkets kommuner står inför. Nätverksledare är FoU Skolas vetenskapliga ledare och till varje tillfälle bjuds en extern föreläsare som forskat inom temat in till träffen. 

Nätverket träffas vid fyra tillfällen under läsåret 2024-2025. Träffarna är halvdagar. Sammankomsterna kommer att äga rum på plats i centrala Malmö. Lunch och fika serveras på träffarna. 

Nätverkets struktur ska erbjuda forskningsanknytning, strukturerat erfarenhetsutbyte, individuell reflektion samt gemensam dialog. Forskningsanknytning sker dels genom inläsning av utvalda texter om ett i förväg bestämt tema. Varje träff innehåller dessutom ett pass med omvärldsbevakning och inspel från forskning som hålls av FoU Skolas vetenskapliga ledare. Erfarenhetsutbytet organiseras i gruppdiskussioner. Det är deltagarna som bestämmer vilka teman som kommer att tas upp under träffarna. Teman för höstterminen har bestämts av deltagarna under innevarande läsår och teman för vårterminen kommer att bestämmas av deltagarna under läsåret 2023. 

För att en fördjupning och en individuell reflektion ska vara möjlig bör individuellt arbete göras av deltagarna mellan tillfällena. Detta kan ske i form av reflektioner utifrån den film, podcast eller de texter som utgör underlaget för träffen.

Datum och tema för de regionala rektorsnätverksträffarna:

Höstterminen 2024

 • Torsdagen den 19 september 9.00- 12.00 (kaffe från 8.30. Lunch 12.00-13.00).
  Tema: Att leda och organisera för undervisningsutveckling.
  Fil. dr Jaana Nehez föreläser och problematiserar utifrån sina forskningsperspektiv på förskolan och utveckling och organisering för undervisning i förskolan.
 • Tisdagen den 19 november, 09.00-12.00
  Tema: Leda och organisera för delaktighet.
  Fil. dr Linnea Bodén, Stockholms universitet. Hur organiserar och leder vi för att ta tillvara barns intressen och rättigheter? Hur använder vi barnens röst i utveckling av vår egen verksamhet? Linnea Bodén forskar om synen på barn som aktiva och kompetenta. Hon kommer utifrån sin forskning att problematisera hur vi leder och organiserar förskola med barnets röst i centrum.

Vårterminen 2025

 • Torsdagen den 6 februari 9.00-12.00 (kaffe från 8.30. Lunch 12.00-13.00)
  Tema för vårterminens träffar bestäms tillsammans med nätverket under höstterminen 2024.
 • Onsdagen den 23 april 9.00-12.00 (kaffe från 8.30. Lunch 12.00-13.00)

Kostnad:

2500 kr för kommuner inom Skånes Kommuner. 3500 kr för fristående huvudmän.

FoU Skolas seminarier 

FoU Skola arrangerar även mötesplatser med forskare intressanta för rektorsnätverket, kallade seminarier för Ledarskap på vetenskaplig grund. Dessa är öppna för alla ledare inom skolan. Seminarierna är valbara. Man deltar i mån av intresse och tid. Anmälan till dessa sker separat. Deltagandet på seminarierna är kostnadsfritt för rektorer som ingår i något av FoU Skolas rektorsnätverk. Mer info om respektive seminarium samt anmälan till densamma hittar du här: 

​11 september
FoU Skola seminarium: Leda och utveckla skola i kunskapsförändring?

​7 november
FoU Skola seminarium: Resilient ledarskap? Hur bygger vi hälsosamma organisationer?

Program

8.30  Kaffe framdukat   
9.00-10.20  Föreläsning utifrån temat  Föreläsning med inbjuden föreläsare.  
10.20-10.40  Fika  Kaffe/te med tilltugg. 
10.40-11.40  Gruppdiskussioner utifrån i förväg utsänd litteratur samt frågor  Gruppdiskussioner med rektorskollegor från hela Skåne. Diskussionen utgår från frågor som sänds ut med den litteraturlista och den litteratur/pod/film som alla förväntas ha tagit del av innan träffen. Gruppdiskussionerna utgår från frågorna och speglas mot den egna verksamheten, litteraturen samt föreläsningen. 
11.40-12.00  Avslutning och omvärldsanalys  Gemensam avslutning med erfarenheter och diskussioner från dagen. Omvärldsanalys av vetenskaplig ledare Malin Bardenstam med aktuella konferenser, aktuell forskning och rapporter aktuella för utbildning och ledarskap. 
12.00-13.00  Gemensam lunch   
SEPTEMBER 19
Evenemangsinfo

När

2024-09-19 -

Var

​Centrala Malmö

Målgrupp

​Rektorer i förskolan. ​Biträdande rektorer deltar i mån av plats.


Sista anmälningsdatum

2024-08-06

Avanmälan

​Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång debiteras hel avgift.


Sidansvarig

Malin Bardenstam

Vetenskaplig ledare